طلا وجواهرات بانوان

image: 

پرسش:

آیا طلا و جواهراتی که خانم ها برای خودشان می خرند، خمس دارد؟

 

پاسخ:

در صورتی که از قبیل زینت هایی باشد که مورد استفاده زن واقع می شود و در حدّ شأن او است خمس ندارد.[۱]

 

[۱]. استفتائات، آیت الله مکارم، بخش خمس، سوال۳۱.

موضوع: