صیغه نذر

image: 

پرسش :

نذر در صورتی که به صورت متنی نوشته بشه آیا حکم گفتن و بیان کلامی دارد؟

 

پاسخ :

به نظر همه مراجع : در صورتیکه نذر را به صورت متنی بنویسد به عنوان صیغه نذر تلقی نمی شود و تکلیفی ندارد.

موضوع: