دين مردم قبل از نزول قران

image: 
 قبل از اینکه قران نازل بشه مردم ازچه قانونی پیروی می کردند؟

قبل از اینکه قران نازل بشه مردم ازچه قانونی پیروی می کردند؟ خداوند معارف دین خود رو توسط پیامبران به مردم تبلیغ کردند که از این پیامبران پنج نفرشان صاحب شریعت هستد.یعنی دارای کتاب و قانون، البته در حد و شرایط زمان خود. لذا پیامبران اولوالعزم یکی یکی آمدند تا اینکه عیسی(ع) با انجیل وعزم ترک شریعت موسی و روش او آمد. سپس هر پیامبری که بعد از عیسی آمد شریعت و روش او را گرفت، تا آن که حضرت محمد(ص) با قرآن و شریعت و روش خود آمد. پس قانون قبل از پیامبر دین و کتاب عیسی بوده است.ومردم وظیفه داشتند از قانون عیسی و کتاب او پیروی کنند. خود حضرت محمد(ص) قبل از پيامبري چگونه ديني داشت؟ حضرت قبل از بعثت از كاملترين دين يعني دين اسلام پيروي مي‏كرد اما احكام اسلام و وظايف خود را نه به صورت وحي آنچنان كه از زمان بعثت به بعد دريافت مي‏شد بلكه به صورت‏هاي ديگر مانند الهام‏هاي قلبي، تحديث (سخن گفتن با فرشته) و رؤياهاي صادق دريافت مي‏كرد. (همانطوريكه در روايات آمده است مانند روايتي از امام باقر (ع) در بحار الانوار، ج 18، ص 266.) اميرالمؤمنان (ع) در اين رابطه مي‏فرمايد: »از روزي كه پيامبر از شير گرفته شد خدا او را با بزرگترين فرشته قرين و همراه ساخت تا به وسيله آن فرشته بزرگواريي‏ها را بپيمايد و به نيكوترين اخلاق، آراسته گردد« (بحارالانوار، ج 18، ص 278. ) بنابراين حضرت قبل از بعثت، مراحلي از نبوت را دارا بوده و با جهان غيب به گونه‏اي ارتباط داشته است همانور كه حضرت يحيي و حضرت عيسي (ع) در دوران كودكي به مقام نبوت رسيده و با جهان غيب ارتباط داشته‏اند آنگاه (پيامبر اسلام) در سن( مريم / 12 و 13) چهل سالگي به مقام رسالت و ابلاغ و اظهار پيام خدا به مردم برانگيخته مي‏شود. روايات متعددي اين ديدگاه را تأييد مي‏كند: آن كه حضرت مي‏فرمايد: »كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين؛ من زماني( بحارالانوار، ج 18، ص 278. ) پيامبر بودم كه آدم (ع) هنوز در ميان آب و گل بود. عده‏اي از بزرگان، نسبت به اين ديدگاه ادعاي اجماع و اتفاق نظر شيعه را نموده‏اند. (ر.ك: محمد حسين مظفر، كتاب علم امام (ع)، ترجمه محمد آصفي (تبريز، 1349)، ص 76 به بعد.)

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: