خواندن نماز آیات

image: 

پرسش :

من کلا آدم ترسویی ام مخصوصا از صدای رعد و برق و صدای باد شدید و خیلی صداهای دیگه می ترسم، میخواستم ببینم باید نماز آیات بخوانم؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : در فرض مذکور نماز آیات واجب نیست. بله اگر مانند بادهای سیاه و سرخ و صاعقه باعث ترس بیشتر مردم (نه شخص شما) شود، نماز آیات واجب می شود .

 

موضوع: