حضرت فاطمه(س)

image: 
زمان و مکان تولد حضرت فاطمه (سلام الله علیها) را بفرمایید.

زمان و مکان تولد حضرت فاطمه (سلام الله علیها) را بفرمایید.

یکی از مشکلات تاریخ اختلافات جدی در بیان تاریخ ولادت و درگذشت شخصیتهاست و در مورد حضرت زهرا(سلام الله علیها) هم این مشکل وجود دارد و اختصاصی هم به آن حضرت ندارد.
بر اساس دیدگاه رایج شیعیان، حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در سال پنجم بعثت مشهور به سَنَه أحقافیه (سال نزول سوره احقاف)(1) متولد شده است.(2) در عین حال «شیخ مفید» و «کفعمی» سال دوم بعثت را زمان تولد فاطمه(سلام الله علیها) دانسته‌اند.(3)
دیدگاه رایج اهل سنت ولادت فاطمه(سلام الله علیها) را پنج سال پیش از بعثت دانسته است.(4)
در منابع شیعه روز تولد فاطمه(سلام الله علیها) ۲۰ جمادی‌الثانی ذکر شده است.(5)
مكان تولد حضرت زهرا (عليهاالسلام) در شهر مكه و در خانه خديجه (سلام الله علیها) بود.

پی نوشت ها:
1. جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه علوم قرآن، قم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‏‫۱۳۹۴، ج۱، ص۲۴۴۳.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۴۵۸؛ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه‌الشیعه، ۱۴۱۱ق، ص۷۹۳؛ طبری امامی، محمدبن جریر، دلائل الامامة، قم، مؤسسة البعثة، ۱۴۱۳ق، ص۷۹؛ طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، قم، مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۹۰؛ و ...
3. مفید، مسارالشریعه ، تحقیق مهدی نجف، بیروت، دارالمفید، ۱۴۱۴ق. ص۵۴؛ کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۴۰۳ق، ص۵۱۲.
4.ابن‌سعد، محمدبن سعد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۳۳ و ج۸، ص۱۹؛ بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار/ ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۰۳؛ ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، تحقیق علی‌محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۸۹۹.
5. مفید، مسارالشریعه فی مختصر تواریخ الشریعة، ۱۴۱۴ق، ص۵۴؛ طوسی، مصباح المتهجد، ۱۴۱۱ق، ص۷۹۳.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: