اولین و آخرین غزوه پیامبر(ص)

image: 
اولین و آخرین غزوه چه بوده و پیامبر(صلی الله علیه وآله) چند جنگ داشته است؟

اولین و آخرین غزوه چه بوده و پیامبر(صلی الله علیه وآله) چند جنگ داشته است؟

مجموع غزوات و سرایا تقریبا در حدود هشتاد است. البته باید عنوان کرد که بسیاری از این سریه ها بدون درگیری بوده و برخی از آنها به درگیری های تک نفره و چند نفره منحصر می شود. بنابراین نباید تصور داشت که هشتاد جنگ بزرگ در زمان پیامبر(صلی الله علیه وآله) رخ داده باشد. پیامبر (صلی الله علیه وآله) در 13 سال اول رسالت در مکه بودند در این 13 سال هیچ سریه و غزوه ای صورت نگرفت. پس از مهاجرت به مدینه اولین سریه، سریه «حمزه بن عبدالمطلب بود» که با عدم درگیری همراه بود.(1) اما اولین سریه ای که در آن درگیری صورت گرفت سریه «عبدالله بن حجش» بود.(2) نخستین غزوه نیز غزوه بدر اولی است که در آن درگیری صورت نگرفت، جریان از این قرار بود که «كرز بن جابر فهرى» به اموال مسلمانان در اطراف مدینه دستبرد زد، رسول خدا (صلى الله عليه و آله) با عده ای از یاران وی را تعقیب کرد اما او گریخته و به مکه باز گشت. از آن جا که مسلمانان تا چاه های بدر به دنبال وی رفتند این غزوه به غزوه بدر اولی مشهور شد.(3) اما اولین غزوه ای که در آن جنگ صورت گرفت غزوه بدراخری یا همان بدر مشهور است. آخرین سریه نیز سریه معروف به «جیش اسامه» است. این سریه به دلیل رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله)، بدون درگیری پایان یافت و اسامه و لشکرش پیش از رسیدن به محل اعزام مراجعت کردند. آخرین غزوه ای که در ان درگیری صورت گرفت نیز «غزوه حنین» است. در این غزوه که با «قبیله هوازن» اتفاق افتاد مسلمانان در نهایت پیروز شدند.(4)

پی نوشت ها:

1. واقدی، المغازى، تحقيق مارسدن جونس، بيروت، مؤسسة الأعلمى، چاپ دوم، 1409، ج1، ص9-10.

2. ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا و ابراهيم الأبيارى و عبد الحفيظ شلبى، بيروت، دار المعرفة، بى تا، ج1، ص601-605.

3. همان، ص601. 4. ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار صادر، 1968م، ج2، ص155.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: