امامزادگان منتسب به امام کاظم (علیه السلام)

image: 
با توجه به دوران حبس طولانی امام کاظم (علیه السلام) چگونه امام زادگان بسیاری منتسب به ایشان هستند؟

با توجه به دوران حبس طولانی امام کاظم (علیه السلام) چگونه امام زادگان بسیاری منتسب به ایشان هستند؟ امام زادگان را می توان به چند گروه تقسیم كرد: 1. امام زادگان بی واسطه؛ فرزندان بلافصل امامان (علیهم السلام) هستند. تعداد این گروه، اندک بوده و بخش مهمی از آرامگاه آنان در عراق، عربستان، ایران و سوریه واقع شده است، همانند آرامگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها) در قم، و حضرت شاه چراغ، سید احمد و برادرش سید محمد (علیهما السلام) در شیراز. این سه بزرگوار، فرزندان امام كاظم (علیه السلام) می باشند. 2. امام زادگان با واسطه؛ بسیاری از سادات جلیل القدر كه در كشورهای گوناگون دارای آرامگاه و پایگاه معنوی هستند، در واقع جزو این دسته می باشند. برخی از آنان با یک یا دو واسطه به معصوم (علیه السلام) می رسند؛ اما تعداد بی شماری نیز با چندین واسطه انتساب دارند. بنابر این امام زادگان منسوب به امام کاظم (علیه السلام) به این معنا نمی باشد که همه آن ها فرزندان آن حضرت می باشند. در مورد دوران حبس امام کاظم (علیه السلام) این گونه نبوده است که آن حضرت بیشتر طول عمرشان را در زندان بوده اند، بلکه به طوری كه در منابع تاريخي نقل شده است آن حضرت را چند بار زندانی كردند؛ امّا در اين كه مجموع آن ها چه مدّت بوده اختلاف نظر وجود دارد. اين مدّت چهار يا هفت سال گفته شده است. این مدت با توجه به عمر آن حضرت که حدود 57 سال ذکر شده است، به گونه ای نیست که داشتن فرزندان زیاد برای آن حضرت بعید به نظر برسد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: