اعجاز عددی قرآن

image: 
اعجاز عددی قرآن

در مورد اعجاز عددی قرآن جدیدا مطالب بسیاری مطرح شده است برخی همچون رشاد خلیفه مدعی شدند كه رابطه ای بین مضرب 19 و كلمات قرآن وجود دارد . برخی همچون عبدالرزاق نوفل معتقد است همانطور كه میان اشیا در عالم هستی ارتباط وجود دارد در قرآن نیز میان اعداد وكلمات قرآن رابطه ای خاص وجود دارد .مهندس عدنان رفاعی نیز به گونه ای شبیه عبدالرزاق نوفل مواردی را مطرح كرده است . حاصل این که اندیشمندان یاد شده معتقدند آن چه کشف شده حاکی است که چینش و نظم خاص و منطقی بر قرآن حاکم است وکسی را یارای خلق چنین امری نیست. اما در مقام تحقیق و پژوهش در خصوص صحت این آمارها در می یابیم كه بسیارى از این آمارها در مقام محاسبه درست نیست و بر فرض صحت،نیازمندتوجیهات و تكلفات فراوانى است . عدنان رفاعی در مـواردى كـه آمـارش بـه حد نصاب نمى رسد, به دنبال مشتقات آن واژه خاص رفته و مى كوشد با اضافه كردن مشتقات نصاب لازم را تهیه كند و این سؤال بى جواب مى ماند كه چرا در بـعـضى موارد باید مشتقات را به حساب آوریم و دربعضى موارد فقط به آمار مفرد آن واژه بسنده كـنـیم ؟ و عجیبتر اینكه ایشان در بعضى واژه ها, مثل :((جهنم )) و((جنات )) مى گوید: در یكى به صورت مفرد و در دیگرى باضم مشتقات باید به مطلوب نایل شد. از دیگر كسانى كه در این زمینه دست به تالیف زده اند, استاد عبدالرزاق نوفل است . عنوان كتاب ایشان ((الاعجاز العددى فى القرآن الكریم )) مى باشد. عمده كار ایشان نیز كشف تناسب در تكرار الفاظ قرآن است . اشكال وارد بر ایشان نیز این است كه وقتى به دقت به شمارش مى نشینیم به ارقام ایشان نمى رسیم . اشـكـال دیـگر این است كه در بعضى واژه ها, ارتباط مفهومى روشن بین دو واژه وجود ندارد مثلا بـیـن مصیبت و شكر چه ارتباطى هست ؟ اشكال دیگر, قافیه سازیهاى تكلف آمیز ایشان است . در مـورد دو واژه سیئات وصالحات مى گوید: اگر هر دو را با همه مشتقات آنها حساب كنیم , به عـدد 167مـى رسـیم , البته به شرطى كه نام حضرت صالح و اصلح و اصلحنا و یصلح و اصلح رااز مشتقات ((صالحات )) حذف كنیم . معقول بود, ایشان سیئات را با حسنات بسنجند نه صالحات . مـلاحـظـه مـى كـنـیـد در ایـن مثال , ایشان صالحات را با مشتقات آن مطرح مى كنند به نتیجه نمى رسند شمارى از مشتقات را حذف مى كنند تا قافیه جور شود . از اینگونه لغزشها در كتاب آقاى عبدالرزاق نوفل فراوان است تا آنجا كه مترجم كتاب ایشان نیز در پاورقى در موارد زیادى به ایشان خرده مى گیرد. در مورد اعجاز عددی قران و آنچه امثال رشاد خلیفه ، عدنان رفاعی و عبد الرزاق نوفل و ... آورده اند دو نظر مطرح است : گروهی اعجاز عددی را بویژه در امثال پژوهشهای نامبرده رد نموده و معتقدند : مسئله اعجاز عددى قرآن از سوى رشاد خلیفه مطرح شد و پس از وى بسیارى از علاقمندان به قرآن كار وى را ادامه دادند و با گسترش كامپیوتر سرعت بیشترى گرفت .هرچند رد پاى این فكر به سیوطى مؤلف كتاب ((الاتقان فى علوم القرآن ))برمى گردد. ایـن جـریـان یـك جریان انحرافى و نامبارك بوده و تاكنون هیچ خدمتى به نشرفرهنگ قرآنى نكرده است .خـود شـخـص رشاد خلیفه با طرح مطالب مخربى ازجمله تعیین دقیق زمان برپایى قیامت (سال 1709 هجرى قمرى ) و ادعاى رسالت و نبوت عاقبت خود را به كشتن داد. آمار و ارقام اعلام شده از سوى معتقدان به نظم ریاضى قرآن غالبا درست نیست , یعنى صغراى دعاوى آنها تمام نیست . در شمارش كلمات و حروف , روش واحد و فرمت ثابتى را رعایت نمى كنند,بلكه در صدد جور كردن نصاب لازمند. بـر فـرض كه توازن و تناسبى در تكرار واژه هاى قرآن باشد, این به تنهایى معجزه بودن قرآن را ثابت نمى كند. زیـرا مـشابه این امور در كارهاى بشرى وجود دارد از این گذشته بین نتیجه گیریهاى خاصى كه از توازن و تناسب كلمات مى شود و اینگونه توازن و تناسبها, رابطه منطقى وجود ندارد. راه پـى بردن به اعجاز قرآن تسلط به فنون ادبیات عرب و تلاوت فراوان و تامل در قرآن است , نه سیر انحرافى طى شده از سوى رشاد خلیفه . حقانیت قرآن در هدایتگر بودن و تحدی و جنبه های ادبی و سایر موارد مورد تأیید دانشمندان اسلامی است. و گروه دوم هم بر این عقیده اند كه : متاسفانه در برخی موارد غلو شده است اما مواردی شگفت انگیز هم در قران وجود دارد که بعید است تصادفی چنین بوده باشد بهر حال این یک نظریه است که ثابت شده نیست حضور هر كلمه در قرآن در مكان خاص و به تعداد معین حاوی پیام و مفهوم ویژه ای می باشد كه در حقیقت یك نوع از اعجاز و معجزه می باشد . زیرا مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 23 سال و در اوضاع و احوال مختلف مثلاً گاهی در جنگ و گاهی در صلح ، گاهی در مكه و گاهی در شعب ابیطالب و محاصره گاهی در مدینه و گاهی در سفر و گاهی در شب و گاهی در روز بر پیامبر (ص) نازل می شد و چنین نبود كه پیامبر خدا (ص) مانند مؤلفان كتابهای مختلف مدتی در كتابخانه ای خلوت كند و از سر فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف كتابی بنویسد كه این خود حاكی از اعجاز است . بهر حال باید اذعان نمود كه آنچه تحت عنوان اعجاز عددی قرآن مطرح گردیده است بحثی نیست که کاملا منقح شده باشد بلکه هنوز در برخی محافل علمی در بوته نقد قرار گرفته است و این خود باعث بالندگی چنین وجهی از اعجاز قرآن خواهد شد, بنابراین آنچه پذیرفتنی است تنها برخی از تناسب های عددی است و سایر موارد هنوز در بوته نقد قرار دارد.