آيا استفاده از طلای سفيد و پلاتین براي مردان اشكال دارد؟

image: 

آيا استفاده از طلای سفيد و پلاتین براي مردان اشكال دارد؟

به نظر امام خمینی(ره) براى مردان پلاتین و طلاى سفيد اشكال ندارد؛ مگر آن كه طلای سفید همان طلاى زرد باشد و با مخلوط كردن تغيير رنگ داده باشد‌.[۱]
به نظر آیت الله خامنه ای اگر چيزى كه طلاى سفيد ناميده مى‌شود، همان طلاى زرد است كه بر اثر مخلوط كردن ماده‌اى رنگ آن سفيد شده، حرام است؛ ولى اگر عنصر طلا در آن به قدرى كم است كه عرفاً به آن طلا نمى‌گويند؛ مانع ندارد و پلاتين نيز اشكال ندارد.[۲]
به نظر آیت الله مکارم پلاتين و طلاى سفيد- طبق شهادت اهل خبره- دو چيز است پلاتين فلزى است و طلاى سفيد فلز ديگر، دوّمى حرام است و اوّلى حرام نيست؛ هر چند بعضى بدون توجّه، پلاتين را طلاى سفيد مى‌دانند.[۳]
به نظر آیت الله گلپایگانی استعمال طلا چه سفيد باشد و چه زرد و يا سرخ، بعنوان زينت براى مردان حرام است، ولى پلاتين فلز ديگرى است و اشكال ندارد.[۴]
و به نظر آیت الله تبریزی استفاده از پلاتين براى مردان مانعى ندارد، و نماز خواندن با آن جايز است.[۵]
و به نظر آیت الله فاضل، ظاهرا پلاتين غير از طلاى سفيد است؛ لذا پلاتين براى مردان حلال است، اگر چه طلاى سفيد حرام است.[۶]
به نظر آیت الله صافی، طلای سفید حرام و پلاتین اشکال ندارد.[۷]
و به نظر آیت الله بهجت پلاتين غير از ماده‌ى طلا است؛ لذا براى مرد حلال است و نماز با آن هم اشكال ندارد؛ ولى طلاى سفيد حرام و نماز با آن هم باطل است.[۸]

[۱]. امام خمینی استفتائات، ج ۱، س۵۰ و۵۱ از لباس نمازگزار.
[۲]. آیت الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، س ۴۴۳.
[۳]. آیت الله مکارم شیرازی، استفتائات، ج۱، س۱۱۸.
[۴]. آیت الله گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۴، س ۲۴۸.
[۵]. آیت الله تبریزی، استفتائات، ج ۱، س ۴۵۰
[۶]. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، س ۹۶۹.
[۷]. آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج۲، س ۱۷۳۷و ۱۷۳۹.
[۸]. آیت الله بهجت، استفتائات، ج۲، س ۱۶۱۲.

موضوع: