احکام

پرسش: فروبردن اخلاط سر و سینه در حال روزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: همه مراجع غیر از آیات عظام، سیستانی و شبیری زنجانی: فروبردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرونبرد. آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی...

پرسش: آیا مسواک زدن در حال روزه باعث باطل شدن روزه می شود؟

پاسخ: همه مراجع: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً خمیردندان پایین برود اشکال ندارد. البته اگر می‌داند چیزی از حلق پایین می‌رود نباید مسواک بزند.

پرسش: آیا اگر بیماری بتواند با مصرف قرص در طول روز، روزه بگیرد بر او واجب است روزه بگیرد؟

پاسخ: همه مراجع: خوردن قرص در هر حال روزه را باطل می‌کند. لذا لازم است در صورت امکان و ضرر نداشتن ساعات مصرف قرص را تغییر دهد و الا نباید روزه بگیرد.

پرسش: آیا مصرف قرص زیرزبانی در حال روزه جایز است؟(به حلق نمی‌رسد، بلکه از زیر زبان جذب بدن می‌شود و انرژی‌زا هم نیست)

پاسخ: آیات عظام خامنه‌ای سیستانی: استفاده از چنین قرصی روزه را باطل نمی‌کند. آیه الله مکارم: درصورتی‌که مجبور باشد استفاده کند، ولی بعداً روزه را قضا کند.

پرسش: آیا روزه‌دار می‌تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟

پاسخ: آیه الله شبیری: باید خودداری کند. آیه الله مکارم: اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند. آیات عظام امام، خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند. آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری...
خواندن قرآن در سجده

خواندن قرآن در سجده

چرا در سجده و رکوع، خواندن قرآن مکروه است؟ نماز دارای اجزایی است که هر کدام خواص و خصائص متفاوتی دارد. هر کدام به جای خود و با شرایط خاص باید محقق شود و نباید بین آنها تداخلی پیش آید، بنا بر این، ذکر خاص هر کدام،...
شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟

شعور از نظر فقه

شعور یعنی چه و در فقه چه معادلی دارد؟ آیا وجدان می تواند همان شعور باشد؟ معنی لغوی: شعور به معنی علم و ادراک دقیق است. کتاب فروق اللغه فرق علم و شعور را در دقت دانسته است.(1) وجدان، مصدر از وجد به معنی وجود یافتن...
غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام چیست؟

غروب و مغرب

غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام (حکم نماز در هر کدام از این دو وقت، ستاره غروب، روایت لعن کسی که نماز مغرب را تا آشکار شدن ستاره ها و نماز صبح را تا مخفی شدن ستاره ها به تاخیر اندازد و شفق و فلق) چیست؟...