عقاید

عقاید ، خداشناسی

فرهنگ اصیل ایرانی چیست؟ چه نسبتی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی برقرار است؟ آیا فرهنگ اسلامی ایرانی ما به فرهنگ رسول الله ختم می شود؟

در پاسخ به این مجموعه سؤالات در باره فرهنگ ایرانی اسلامی نکاتی را در ادامه تقدیم می کنیم:

موضوع: 

در صورتی که وجود هفت آسمانی که در قرآن ذکر شده را قبول کنیم، آیا می‌توان به جهان های موازی هم اعتقاد پیدا کرد؟

این پرسش احتمالات متعددی را می تواند داشته باشد ولی آنچه از این پرسش، بیشتر به ذهن می رسد آن است که آسمان‌های هفتگانه می تواند اثبات کننده امکان وجود جهان های موازی باشد:
اثبات آسمان‌های هفتگانه= اثبات امکان وجود جهان های موازی
در ادامه نیز به بررسی این مسئله می پردازیم.
در این مورد، مسئله مهم این است که بدانیم آسمان‌های هفتگانه چیست و جهان های موازی کدام است.

موضوع: 

معجزه یعنی عملی از طرف خداوند که احدی غیر از خداوند قادر به انجامش نباشد و این موهبت برای هر مرسلی در زمان حیات طیبه و شریف او امکان پذیر بود. بر این اساس تفاوت معجزه پیامبر بزرگ اسلام با دیگر انبیاء در چه می باشد؟

موضوع: 

سؤالاتی در مورد شیطان:
الف- فرق شیطان و ابلیس چیست؟ یاران شیطان چه کسانی هستند و چه وظیفه ای دارند؟ یاران شیطان جن هستند یا از آدم ها هم هستند؟
ب- شیطان قوی است یا ما ضعیفیم و فکر می کنیم شیطان قوی تر است؟
ج- آیا شیطان می تواند از طریق کارهای خوب یا حتی عبادت به انسان نزدیک بشود؟ راه های تشخیص آن چیست؟
د- چه کار کنیم تا از وسوسه های شیطان و نفس اماره در امان باشیم؟

در پاسخ به سؤالات شما نکاتی را بر اساس سیر منطقی بحث ارائه می کنیم:

موضوع: 

چگونه چشم برخی افراد این خاصیت را دارد که می تواند این تاثیر عجیب و البته منفی را داشته باشد؟ مثلا موجب بیماری شده، یا جایی را ویران کند؟ آیا این قابلیت چشم زخم مربوط به قوای نفسانی فرد می باشد که در افراد عادی وجود ندارد؟
آن ابزار خاصی که به شکل یک چشم آبی رنگ هست و مردم برای در امان ماندن از چشم زخم از آن استفاده می کنند آیا تاثیرگذار است یا خیر؟

موضوع: 

الف- نماز شب اول قبر، برای جسم است یا روح؟
ب- اگر جسم بر اثر علتی از دست رفته، چگونه مراتب تجزیه و تکامل برزخ را طی می کند!؟ رجعت افرادی که دعای عهد خوانده اند چگونه است؟

در پاسخ به دو سؤال شما گفتنی است:

موضوع: 

اصل درخت ممنوعه چه بوده و چرا خداوند، بخاطر خوردن میوه این درخت، آدم را از بهشت اخراج کرد؟

موضوع: 

ضمن تبیین روایت «یا حارث همدانی من یمت یرنی» بفرمایید آیا این روایت عمومیت دارد؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:

نکته اول:

موضوع: 

آیا فلسفه می تواند هیچ امر و مسئله جزئی ای را حل کند و در شناخت آن به انسان کمک کند؟ یا فقط تعمیق می کند و نمک می‌پاشد؟

موضوع: 

چه تفاوتی بین اقامه نماز قضا در شبهای قدر در مساجد شیعیان با اقامه نماز تراویح در مساجد اهل سنت است؟

موضوع: