اخلاقی

مباحث اخلاقی،اخلاق در قران

اسلام و ایمان

موضوع: 

چه کارهایی باید انجام دهیم تا مسلمان به حساب بیاییم و چه کارهایی انسان را به مقام ایمان می رساند؟

طبق آیات و روایات، کفر، اسلام و ایمان منازل متفاوتی است که هر انسان به لحاظ اعمال جوارحی و جوانحی خود در یکی از آنها قرار می گیرد.

محدوده غیرت

موضوع: 

مرد تا چه اندازه باید نسبت به همسر خود غیرت داشته باشد؟

غیرت یک صفت پسندیده است اما آن چه آن را تبدیل به یک رذیله می کند چند مورد است:

1. غیرت نشان دادن درباره زنان سالم و پاک:
وقتی خانمی خود مقید و متدین است، حساسیت نشان دادن نسبت به او و رفتارهایش او را به خود بدبین و نسبت به پاکی کم انگیزه می کند. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: «إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْغَيْرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ إِلَى السَّقَمِ»؛ مبادا غيرت بيجا نشان دهى كه زن درست را هم به نادرستى می کشاند.(1)

تقویت روح

موضوع: 

با استناد به آیات قرآن فهمیدم که خداوند عزوجل از روح‌ خود در ما دمیده و گناهان می تواند روح‌ ما را ضعیف کند. در این زمینه راهنمایی بفرمایید.

آثار سوء گناه به دو قسم فردى و اجتماعى تقسیم مى ‏شود:

زن، اشتغال و استقلال

موضوع: 

به نظر شما در شرایط کنوی جامعه استقلال مالی یک خانم چه مزایا و چه معایبی دارد؟
چرا گاها دیده و شنیده می شود که آقایان با کار کردن خانمها مخالفند؟ آیا این مخالفت به دلیل محیط کار است یا استقال مالی؟
اگر با کار کردن خانمها موافقید چرا؟ اگر مخالفید چرا؟

حق الناس و ظلم به دیگران

موضوع: 

با توجه به اینکه خداوند رضایت خودش را در گرو رضایت بندگانش قرار داده، چگونه می توان رضایت مردم را کسب کرد؟ اگر مردم حق شناس نباشند، چگونه رضایت خداوند در گرو رضایت بندگان حق نشناس است؟ به من و خانواده ام ظلم شده و راهی هم برای اثبات نداریم!

سوال حضرتعالی را از چند زاویه می توان بررسی کرد:

1. رضایت کسانی که حقی بر گردن ما دارند.
2. رضایت مسلمانان و جامعه اسلامی
3. رضایت کل مردم و به طور کلی تمام مخلوقات الهی