اخلاقی

مباحث اخلاقی،اخلاق در قران

نماز جماعت سیاه و یا نماز شیطان چیست؟ آیا ایزدیان شیطان را می پرستند؟

موضوع: 

در مورد این حدیث راهنمایی بفرمایید: امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود: همه خوبی ها در خانه ای قرار داده شده که کلید آن دل برکندن از دنیا قرار داده شده است.

موضوع: 

در بخشی از صیغه عقد اخوت آمده است: تمام حقوق برادری به جز حق شفاعت، حق دعا و حق دید و بازدید را از تو ساقط کردم. تمام حقوق برادری چیست که این سه حق بخشی از آن است؟

موضوع: 

چرا بعضی از ما حاضریم برای استفاده از اینترنت شبانه بی خوابی را تحمل کنیم اما حاضر نیستیم برای خواندن نماز شب بیدار شویم؟ در صورتی که فایده و فیض این دو با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

موضوع: 

با توجه به اینکه در علم اخلاق صحبت از رذائل و فضایل می شود، و یکی از قوا قوه عاقله است، لطفا رذایل قوه عاقله را تشریح بفرمایید؟

قوه عاقله گاهی گرفتار افراط و گاهی دچار تفریط می شود. رذیله ای که از افراط کاربرد قوه عاقله پدید می آید، را برخی «جَربَزه» و برخی «سفه» نامیده اند و رذیله ای که از تفریط آن پیدا می شود «غباوت» یا «بلاهت» نام دارد.(1)
ما این دو رذیله و مشتقات آنها را مطرح می کنیم:

موضوع: 

چه کارهایی باید انجام دهیم تا مسلمان به حساب بیاییم و چه کارهایی انسان را به مقام ایمان می رساند؟

موضوع: 

غیرت از فضائلی است که برای مرد و حیا از فضائلی است که برای زن تعریف شده است. چه چیزهایی باعث تضعیف و یا تقویت غیرت و حیا می شود؟

موضوع: 

چله موسویه چیست و‌ چرا به این نام مشهور گشته است؟

موضوع: 

مرد تا چه اندازه باید نسبت به همسر خود غیرت داشته باشد؟

موضوع: 

یکی از القاب امام سجاد (علیه السلام)، زین العابدین است. لطفا عابد را از نظر لغوی و اصطلاحی معنا کنید. از طرفی ائمه (علیهم السلام) عالم دوران خود بودند. چرا زین العالمین معرفی نشدند؟

موضوع: