وصیت حضرت زهرا

واکنش مردم پس از دفن شبانه و مخفی بودن مزار حضرت زهرا(سلام الله علیها) چه بود؟ آیا برای آن ها اهمیت داشت؟ اگر نداشت، چرا حضرت زهرا(سلام الله علیها) این روش را انتخاب کردند؟ و اگر داشت چرا در برابر یاری خواهی های آن حضرت، یاری نکردند؟ آیا بیم این نمی رفت که این دفن شبانه خود زمینه ای برای فراموشی زودهنگام جریان ظلم به حضرت زهرا (سلام الله علیها) بشود؟

موضوع: 

آیا صحیح است که حضرت زهرا (سلام الله علیها) وصیت کردند که ابابکر در تشییع جنازه شان حاضر نشود؟

وصیت به دفن شبانه که خود بزرگترین اعلان نارضایتی حضرت زهرا (سلام الله علیها)، علیه دستگاه خلافت بوده امری آشکار در تاریخ و متون روایی و تاریخی است. اما این که چرا فاطمه (علیها السلام) که محبوبه رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و برترین بانوی عالم هستی بود وصیت نمود که شبانه دفن شود؟ دفن شبانه از چه ویژگی ای برخوردار بوده که دفن در روز از آن بی بهره است؟!.

موضوع: