هارون

آیا حضرت موسی و هارون (علیهما السلام) از یک مادر بودند؟ هارون فرزند چندم بود؟ آیا همسر و فرزند داشت؟ آیا اول وصی بود و بعد پیامبر شد؟ چند وصی بعدا به پیامبری رسیدند؟ در دوران حضرت شعیب، هارون چه می­کرد؟ کدام یک از این دو برادر بزرگتر بودند و عمرشان در هنگام مرگ چقدر بود؟

حضرت هارون از پیامبران الهی بود که قرآن از وی به عنوان پیامبر یاد کرده است.(1) یهودیان و مسیحیان(2) و مسلمانان او را از پیامبران می دانند.(3)

این که فرزند چندم بود مشخص نیست. اما حضرت موسی و هارون (علیهما السلام) هر دو از یک پدر و مادر بودند.(4)

موضوع: 

«یوشع بن نون» کیست؟ آیا از یاران حضرت موسی (علیه السلام) بود؟ آیا «یوشع بن نون» با مالک فدک در جنگ خیبر که به همین نام بود، نسبتی دارد؟

"یوشع بن نون" بن افرائیم بن یوسف (علیه السلام) یکی از پیامبران قوم بنی اسرائیل است. او از نسل حضرت یوسف(علیه السلام) و "زلیخا" (1) و متولد "مصر" است.(2) وی پس از مرگ هارون (علیه السلام) جانشین حضرت موسی (علیه السلام) شد.(3) یوشع در ملاقات حضرت موسی (علیه السلام) با حضرت خضر(علیه السلام) حضرت موسی (علیه السلام) را همراهی می کرد.(4)

موضوع: 

در ماجرای گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل، با این که حضرت موسی و برادرش هارون هیچ گناهی نداشتند، چرا از خدا طلب رحمت کردند؟

موضوع: