نامهای خداوند

سلام.من یک سوال داشتم وآن این است که هریک از نام های خداوند چند باردرقرآن تکرار شده است!؟! 99 نام خداوند در قرآن هست اما از هر نام چند بار تكرار شده است ؟

سلام به شما دوست گرامی، بنده بعد از تفحص و جستجو به کتاب یا نوشته ای که آمار معتبری از «تعداد تکرار هر یک از نامهای باری تعالی در قرآن» ارائه داده باشد، دست نیافتم. شما می توانید یک نرم افزار «جامع التفاسیر» تهیه کنید و با استفاده از امکانات مناسبی که در قسمت جستجوی آن وجود دارد، با کمی دقت، هر کدام از نامهای باری تعالی که در قرآن آمده را جستجو نمایید و آمار دقیق تکرارش را بدست آورید.