مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها

پرسش: من زياد شنيدم كه مي گويند آب مهريه ي حضرت زهراسلام الله عليهاست . ميخواستم بدانم آيا سندي هم براي اين نقل وجود دارد و يا صرفا در ميان عامه مردم اينطور مشهور است ؟

پاسخ: مهريه حضرت زهرا(س) طبق روايات اسلامي پانصد درهم(قاضي نورالله تستري، احقاق الحق، ج 8، ص 351.)؛ يعني 250 مثقال نقره است كه به حساب امروز بسيار ناچيز است. اگر در برخي روايات، آب و ثلث بهشت به عنوان مهريه حضرت زهرا(س) بيان شده است. (سفينة البحار، ج 2، ص 563.)

موضوع: