مادر در قرآن

خداوند متعال و اهل بیت (علیهم السلام) در باره مقام مادر چه فرموده اند؟