عبد مناف

مناف که بود و چه شخصیتی داشت؟ در مورد شخصیت پدر بزرگوار امام علی (علیه السلام) مطالب فراوان است که در انتها لینکی جهت مطالعه خدمت شما معرفی می کنیم. مطلبی که این جا بیانش خالی از لطف نیست، بررسی نام پدر امام علی (علیه السلام) است.

موضوع: 

پدر امام علی (علیه السلام) کیست؟ از یک روحانی شنیدم: نام پدر حضرت علی (عليه السلام) ابوطالب نيست! بلکه زمانی كه پدر حضرت علی (عليه السلام) رحلت فرمودند حضرت ابوطالب (عليه السلام) سرپرستی ايشان را بر عهده گرفتند؟! این مطلبی که شما از قول آن روحانی نقل کرده اید، اگر ایشان واقعاً چنین مطلبی را بیان کرده باشد و اشتباه گفتاری ایشان و یا اشتباه برداشت شما نبوده باشد، باید گفت از عجایب نقل های تاریخی است که بنده تاکنون هیچ جایی ندیده و نشنیده بودم.

موضوع: