صافات/47

تعبیر "غول" و "ینزفون" در آیه 47 سوره صافات چه چیزهایی را از شراب های بهشتی دور می سازد؟

«لا فيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ»؛ شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است، و نه از آن مست مى‏ شوند.(1) در این آیات کریمه ـ که بیانگر نعمات و پاداش های بهشتی بندگان مخلص خداست ـ از نعمت شراب طهور الهی یاد می کند. این شراب فقط در نامش با شراب های دنیوی ـ که مست کننده و زایل کننده عقل اند ـ شباهت دارد اما ماهیتش چیز دیگری است. پیش تر در «اینجا» درباره تفاوت های شراب دنیوی و شراب بهشتی مباحثی از آیات کریمه قرآن عرض کرده ام که ان شاء الله مطالعه می فرمایید.