سفیانی

با توجه به پنج علائم حتمی برای ظهور، ترتیب وقوع آن ها چگونه است؟

ترتیب واحد و یکسانی در روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) ترسیم نشده است و روایات مختلف هستند؛ ولی با توجه به روایات ذیل، می توان احتمال داد ترتیب وقایع نزدیک به ظهور که به نظر می رسد در یکسال مانده به ظهور، همه محقق شده و از علائم حتمی هم محسوب می شوند، بدین ترتیب است:
1. خروج یمانی و خروج سفیانی (در ماه رجب)
2. صیحه آسمانی (در ماه رمضان)
3. خسف بیداء
4. قتل نفس زکیه (15 شب قبل از ظهور)

موضوع: 

نبرد قرقیسیا و ارتباطش با ظهور، چیست؟

یکی از فتنه ها و جنگ های آخرالزمان، نبرد قرقیسیاء است. می توان با واژگان «قرقیسیاء»، «قرقیسیا»، «قرقیسا»، «بقرقیسیا» و... در منابع روایی جستجو کرد.
قرقیسیاء، منطقه ای در شمال سوریه و نزدیک فرات است.
نبرد قرقیسیاء بین دو واقعه مهم رخ می دهد، یکی خروج سفیانی و دیگری ظهور حضرت مهدی (علیه السلام).
در این زمینه روایات متعدد و مختلف است و گروه های مختلفی به جنگ می پردازند، از جمله: ترکان، رومیان و سپاه سفیانی.

موضوع: