حکومت امام

آیا در حكومت حضرت مهدى (علیه السلام) تمام مردم اصلاح خواهند شد؟

موضوع: