تفرقه

راههاي مبارزه با تفرقه و اختلاف نامقدس از نظر قرآن چيست؟

راه های زیادی در قرآن کریم مطرح شده که اجمالا به برخی از آنها اشاره می شود: 1- تصحیح بینش اعتقادی در زمینه ملاک های برتری و فضیلت انسان ها: