تاریخ در قرآن

حجم مطالب تاريخي قرآن چه ميزان است؟

با عرض سلام و ادب

موضوع: