اکتشاف

هارون یحیی می گوید یکی از معجزات قرآن این است که قصد خداوند از اینکه سوره ی نحل( زنبورعسل) را سوره ی 16 قرآن قرار داده این است که بگوید زنبورعسل 16 کروموزوم دارد و این دلیل بر حقانیت و معجزه ی الهی قرآن است !!

كاربر: به نظر من این مطلب اشتباه کامل می باشد به یک دلیل خیلی قوی(البته به نظر خودم) و اون اینکه قران در زمان عثمان جمع اوری شد و خداوند قران را به صورت مدون نفرستاد تا سوره 16 اون نحل باشه به عثمان هم وحی نفرستاد که سوره 16 را نحل قرار بده چون زنبور 16 تا کرموزوم داره ... پاسخگو: بدون این که بخواهیم در باره شخصیت کسی نظر بدهیم باید گفت: