آل عمران/144

با توجه به آیه 144 سوره آل عمران «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‏ أَعْقابِكُمْ»، منظور از تشبیه برگشتن بر پاشنه های پای خود چیست؟

آیا براي شايعه سازی آيه داريم؟

در قرآن آیاتی وجود دارد که به مساله شایعه اشاره شده است: