مطالب ضروری حفظ قرآن

موضوع: 

چند وقت هست که شروع به حفظ کردم، اما نمی دانم که نیاز هست این ها هم حفظ بشوند؟ (اعراب آخر آیات جای تشدید و مد و حروف شبیه حروف فارسی مثل ز-ض-ظ-ذ برای حفظ این لغات و جای تشدید و متن باید قرآن را نوشت که کاری سخت و مشکل است.)

برای شروع کردن حفظ، یک مقدمه و شرط لازم وجود دارد و آن یاد گرفتن روخوانی و روانخوانی است. یعنی شما بتوانید از روی قرآن به راحتی بخوانید.
برای آموزش روخوانی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=52893
چند نکته را توجه داشته باشید:
1. اعراب آخر آیات نیاز به حفظ کردن ندارد. چون در آخر آیات وقف صورت می گیرد، نیازی به اعراب آخر آیات نیست.
2. حروفی که مد دارند، حفظ می شوند و نیازی به حفظ کردن خود مد نیست.
به نظر میاد منظور شما از جای تشدید، حروف مشدد است. حروفی که تشدید دارند، مشخص هستند و با تشدید حفظ می شوند.
در رابطه با حروف شبیه فارسی، اگر منظور شما تجوید این حروف و نحوه تلفظ این حروف است، برای حفظ نیاز ضروری به دانستن تجوید و تمایز حروف از هم نیست.
البته بهتر است تجوید را یاد بگیرید و با دانستن تجوید و آشنا شدن با صفات و مخارج و احکام حروف حفظ بهتری داشته باشید.
برای آموزش تجوید به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.askquran.ir/showthread.php?t=52665

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=59602&p=880011&viewfull=1#post88...