قرآن و رنگ زرد

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

در آیه 69 بقره چرا رنگ آن گاو زرد بوده آیا رنگ زرد مزیتی بر دیگر رنگ ها دارد؟

رنگ زرد به عنوان اولين رنگ مطرح شده در قرآن مى باشد و جالب اين است كه در علم نيز خواص منحصر به فردى از جمله بيشترين درخشندگى براى آن ذكر شده است.
اين رنگ با واژه هاى صفر، صفراء و مصفّرا، 5 بار در آيات قرآن كريم معرفى شده است. اين آيات عبارتند از: سوره بقره آيه 69، سوره روم آيه 51، سوره زمر آيه 21، سوره حديد آيه 20 و سوره مرسلات آيه 33.
طبق فرموده قرآن، رنگ زرد «تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» (بينندگان را بنشاط و فرح آورد) است؛ همان طورى كه از قتاده و ديگران نقل شده است.
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده: هر كه كفش زرد بپوشد، پيوسته مسرور و خوشحال خواهد بود تا زمانى كه آن را كهنه و غير قابل استفاده نمايد، همان طور كه خداوند فرموده است: «صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ».(1)

____________
(1) ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‏1، ص 213.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46264