معنای «آیات»

موضوع: 

در آیه 21 آل عمران، منظور از کلمه «آیات» فقط کتاب های آسمانی است یا هر گونه آیت و نشانه ای که در جهان وجود دارد، حتی پیامبران هم آیاتی بودند که مردم انکار می کردند و به نا حق آن ها را می کشتند؟

آیات جمع آیه و به معانی علامت، نشانه، عبرت، دلیل و معجزه آمده است.(1)
در قرآن کلمه آیه و آیات به‌ طور مکرر آمده که در بسیاری از آن ها، منظور قرآن مجید است. آیات الهی، اموری هستند که به وجود آفریدگار و صفات او (مانند قدرت، حکمت و عظمت)، دلالت دارند؛ از این رو در مورد همه آفریدگان قابل استعمال است.(2)
تمام پدیده‌ های جهان آفرینش، آیات خدا و نشانه‌ های علم و قدرت او هستند. قرآن کریم از آن جهت که معجزه است و هیچ‌ کس توانایی آوردن نظیر آن را ندارد، آیات الله شمرده شده است.
قرآن کریم موجودات جهان را به عنوان «آیات» یعنی علایم و نشانه هایی از خداوند یاد می کند.(3)
در این آيه هم از قرائن مشخص است كه می تواند عام باشد.

__________
(1) قرآن و معاريف، ج 1، ص 145.
(2) همان.
(3) مجموعه آثار، ج 1، ص 537.

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=46262&p=705562#post705562