سیمای سلام در قرآن

موضوع: 

سلام و تحيت از منظر قرآن چه جايگاهی دارد؟

سلام، نامى از نام‏ هاى خداست‏.
سلام، تحيّت اهل بهشت به يكديگر است.
سلام، تحيت‏ فرشتگان به هنگام ورود به بهشت است.
سلام، پيام پروردگار رحيم است.
سلام، پذيرايى شب قدر است.
سلام، اولين حق هر مسلمان بر ديگرى است.
سلام، كليد شروع هر كلام و نوشته‏ اى است.
سلام، امان نامه از هرگونه ترس و شرّى است.
سلام، ساده‏ ترين عمل نيک است.
سلام، نشانه تواضع و فروتنى است.
سلام، عامل محبت و الفت است.
سلام، اظهار صلح و مسالمت است.
سلام، اولين تحفه و هديه دو انسان است.
سلام، آرزوى سلامتى براى بندگان خداست.
سلام، دعوت به صلح جهانى است.
سلام، اميد دهنده و نشاط آور است.
سلام، برطرف كننده ی كدورت هاى گذشته است.
سلام، اعلام حضور و اجازه براى ورود است.
سلام، بهترين كلام به هنگام ورود و خروج است.
سلام، كلامى است در زبان سبک، اما در ميزان سنگين.
سلام، راه گشاى مصلحان براى اصلاح جامعه است.
سلام، كلامى است كه مخاطبش مردگان و زندگانند.
سلام، عامل تعظيم و تكريم است.
سلام، سبب جلب رضاى خدا و غضب شيطان است.
سلام، وسيله ادخال سرور در قلوب است.
سلام، كفّاره گناهان و رشد دهنده حسنات است.
سلام، پيام‏ آور انس و دوستى است.
سلام، عامل تكبر زدايى و خود خواهى است.
سلام، ادب الهى است.
سلام، استقبال از هر خير و خوبى است.
سلام، كمالى كه ترك آن نشانه بخل، تكبّر، انزوا، قهر و قطع‏ رحم است.
سلام، ابر رحمتى است كه بر سر مردم مى‏ افكنيم و لذا مى‏ گوييم: «السَّلامُ عَلَيْكُم» نه‏ «السَّلامُ لَكُم».
پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) مى‏ فرمودند: من تا آخر عمر سلام‏ كردن بر كودكان را ترك نمى‏ كنم.(1)
گرچه سلام‏ كردن مستحبّ است و پاسخ آن واجب، اما پاداش كسى كه ابتدا به سلام كند ده ها برابر جواب‏ دهنده است.
در روايات مى‏ خوانيم سواره بر پياده، ايستاده بر نشسته و وارد بر حاضرين مجلس سلام كند.(2)
و قرآن مى ‏فرمايد: هرگاه مورد تحيّت‏ قرار گرفتيد، پاسخى گرم‏ تر بدهيد: «اذا حُييِّتُمْ بِتَحيَّةٍ فَحَيُّوا بِاحْسَنَ مِنْها»(3).(4)

___________
(1) بحار، ج 16، ص 98.
(2) بحار، ج 84، ص 277.
(3) نساء/ 86.
(4) تفسير نماز، ص 174 و 175.

http://www.askquran.ir/thread34128.html#post583184