صوفیان و الهامات

موضوع: 

آیا الهامات و نداهای غيبی به صوفيان حقيقت دارد؟

باید به چند نکته توجه داشت:
1. بعضی از اخباری که در باره آن ها گفته می شود، دروغ است و مورد استناد نیست، وقتی دنبال مطلب را می گیرید متوجه می شوید اصلا چنین اتفاقی رخ نداده است.
2. وقتی انسان ریاضت بکشد، چه مؤمن و چه کافر، قدرت هایی پیدا می کند، و روح او قوی می شود، حتی ممکن است برای او مکاشفه هم اتفاق بیفتد، ولی توجه داشته باشیم، هیچ کدام از این امور، دلیل بر حقانیت کار طرف مقابل نمی شود حتی با مکاشفه؛ زیرا بسیار در تاریخ و روایات اتفاق افتاده است که شخص ظالمی، وجود نازنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به حالت غضب آلود، برای او ظاهر شده و واقعا هم این اتفاق برای او افتاده است، در عین حال آن شخص، ظالم هم بوده است. پس قرار نیست مکاشفه برای اهل حق رخ بدهد.
3. خیلی از این صداها و مکاشفات، مکاشفات شیطانی است، یعنی شیطان بر آن ها مسلط می شود و آن ها را صدا می کند، یا به چهره هایی برای آن ها ممثّل می گردد، که در این مسیر، تا انسان استادی که طی منزل های عرفانی را نموده، و آزموده شده است، نداشته باشد، ممکن است با این مشاهدات، به هلاکت برسد و مسیر را گم کند.

http://www.askquran.ir/thread32641.html#post561012