آفرینش حیوان و گیاه از چیست؟

موضوع: 

در هیچ جای قرآن نیامده که نوع حیوانات و گیاهان اولیه از چه چیزی آفریده شده اند. آیا آن ها هم از گل و خاک آفریده شده اند یا از مواد دیگر؟

قرآن کریم عنصر اولیه پیدایش حیوانات را آب معرفی کرده است: «وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشي‏ عَلى‏ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ»؛ و خداوند هر جنبنده ‏اى را از آبى آفريد گروهى از آن ها بر شكم خود راه مى ‏روند، و گروهى بر دو پاى خود، و گروهى بر چهار پا راه مى ‏روند خداوند هر چه را بخواهد مى ‏آفريند، زيرا خدا بر همه چيز تواناست.(1)
البته این آب منشأ پیدایش انسان و کلیه موجودات زنده معرفی شده است، قرآن کریم آب را عنصر اولیه پیدایش انسان نیز معرفی کرده است: «وَ هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَديراً»؛ او كسى است كه از آب، انسانى را آفريد سپس او را نسب و سبب قرار داد (و نسل او را از اين دو طريق گسترش داد) و پروردگار تو همواره توانا بوده است.(2)
هم چنین تمامی موجودات زنده که گستره ای از انسان و حیوان و گیاه می شود: «وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ»؛ و هر چيز زنده‏ اى را از آب قرار داديم.(3)
همان طور که ملاحظه شد خداوند متعال با معرفی آب بعنوان عنصر اولیه همه موجودات زنده، قدرت نمائی بی کران خود را به رخ جهانیان کشیده است.
البته ناگفته نماند وقتی آب بعنوان عنصر اصلی پیدایش هر موجود زنده ای معرفی می شود، نه به این معنا که عناصر دیگری دخیل در موضوع نباشند، بلکه شاید معرفی مهم ترین عنصر باشد، ما بقی آن با دست توانانی خدائی آفریده و تجمیع شده است.

ــــــــــــــــ
(1) نور/ 45.
(2) فرقان/ 54.
(3) انبیاء/ 30.

http://www.askquran.ir/thread29439.html#post505121