حق والدین و فرزندان نسبت به هم

موضوع: 

آیا فقط پدر و مادر به گردن فرزندان حق دارند؟

اگر منظورتان اين است كه آيا فرزندان نيز بر پدر و مادر حق دارند در پاسخ بايد گفت بله و در آيات و روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است:

آيات:

(1)-وظیفه مادر در شیر دادن به نوزاد تا دو سال(1(
(2)-وجوب حفظ جان فرزند و حرمت کشتن او به خصوص به علت فقر(2(
(3)-مراقبت بر نماز خواندن فرزندان
(4)-اصلاح و رشد گرایش های اعتقادی فرزند با پند و اندرز(3(
(5)-آموزش احکام شرعی(4(
(6)-آموزش رفتارها و روحیات صحیح اخلاقی(5(

روايات:

(1)-نام نيكو بر فرزند بگذارند(6)
(2)-او را خوب تربيت كنند(7(
(3)-به او قرآن و حديث بياموزند(8(
(4)-بآموزش نوشتن(9(
(5)-آموزش شنا و تيراندازي(10(
(6)-پدربه او از روزي پاك و حلال بدهد(11(
(7)-اگر زمانش رسيده زمينه ازدواج او را فراهم نمايد(12(
(8)-وى را در جايگاهى نيكو بگذاد(13(
(9)-آراستن فرزند به عشق به پيغمبر(ص) و عشق به اهل بيت(ع) قرائت قرآن (14(
(10)-آموزش نماز(15(
(11)-راهنمايي به سوي خداوند(16) و آموزش واجبات الهي(17(
(12)-بين فرزندان به عدالت رفتار كردن(18(
(13)-پدر در ولایتی که به فرزند دارد، مسئول است که او را مؤدّب و با اخلاق پسندیده پرورش دهد و او را به سوی خداوند بزرگ، راهنمایی کند(19(
(14)-برانگيختن فرزندان به طلب علم(20(
(15)-احترام و تكريم فرزندان(21(
(16)-وفاي به عهد نسبت به فرزندان(22(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بقره/233.
(2) اسراء/31.
(3) لقمان/13.
(4)لقمان/ 17.
(5)لقمان/ 18-19.
(6)مكارم الأخلاق ص220 ، نويسنده، طبرسى، حسن بن فضل‏ ، ناشر، شريف رضى‏ ، مكان چاپ، قم‏ ، سال چاپ، 1412 ق / 1370 ش‏ ، نوبت چاپ، چهارم‏ - وسائل الشيعة ج‏21 ص482 ، ناشر، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏ - بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏71 ص 80 -بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏74 ص 58 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏15 ص 169، ناشر، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏ - الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 ص 48 .
(7)نهج البلاغه ، حكمت 399- من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص، 372- بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏74 ص 58 -الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 ص 48 .
(8)نهج البلاغه ، حكمت399فروع کافی، ج 6، باب تأدیب الولد، ح 5، ص49 - مستدرک الوسائل، ج 15، ص 166 (أبواب أحکام الأولاد، باب 60، ح 4(.
(9)روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط - القديمة) ج‏2ص 369- مكارم الأخلاق ص220 - وسائل الشيعة ج‏21ص 482- بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏71 ص80 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏15 ص169 .
(10)کنزالعمّال، ج 16، ص.226.
(11)نهج الفصاحة (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله)، ص، 447 ، نويسنده، پاينده، ابو القاسم‏ ، ناشر، دنياى دانش‏ ، مكان چاپ، تهران‏ ، سال چاپ، 1382 ش‏ ، نوبت چاپ، چهارم‏.
(12)روضة الواعظين و بصيرة المتعظين (ط - القديمة) ج‏2 ص369 - مكارم الأخلاق ص 220 - وسائل الشيعة ج‏21 ص482 بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏71 ص80 - مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏15ص 169 .
(13)بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‏74 ص 58 - الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 ص48 .
(14)کنزالعمال، ج 16، ص 456.
(15)رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید:فرزندان کوچک را با زبان خود، ادب بنما بر نماز و طهارت(مجموعه ورّام، ص 358( .
(16)تحف العقول، ص 263.
(17)مستدرک الوسائل، ج 15، ص164.
(18)مکارم الأخلاق، ص 220.
(19)تحف العقول، ص 263.
(20)کنزالعمّال، ج 16، ص224.
(21)مکارم الأخلاق، ص 222.
(22)مکارم الأخلاق، ص 219.

اندیشمند
7 شهریور 91
پست شماره :2-4
لینک بحث اصلی : http://www.askquran.ir/thread33097.html#post568267