آسمانهاي بي ستون

image: 
 آیا واقعا ستونی بین آسمان و زمین نیست و یا این ستون قابل روئیت و مشاهده نیست ؟

در سوره رعد خداوند سبحان چرابحث بی ستون برافراشتن آسمانها کرده است؟ منظور از این بحث چیست ؟ آیا واقعا ستونی بین آسمان و زمین نیست و یا این ستون قابل روئیت و مشاهده نیست ؟
در قرآن كريم دو آيه وجود دارد كه در آن بيان شده است كه آسمان داراي ستونهاي است كه نامرئي اند : اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا... ( رعد / 2) خدا [همان] كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ...( لقمان/10) آسمانها را بى ‏هيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد ذيل پرسشي كه از حضرت امام رضا (ع) شد ايشان (ع) فرمودند كه آسمان داراي ستونهايي است منتها نامرئي هستند : يكي از اصحاب امام (ع)از ايشان پرسيد: اينكه خداوند فرمود: والسماء ذات الحُبُك (1) (سوگند به آسمان كه داراي راهها است). يعني چه، حضرت فرمود: (يعني) اين آسمان راههايي به سوي زمين دارد... (او مي گويد) به امام عرض كردم: چگونه مي تواند راه ارتباطي با زمين داشته باشد، در حالي كه خداوند مي فرمايد: آسمانها بي ستون است. امام (با تعجب فرمودند): سبحان الله. آيا خداوند نمي فرمايد: ‌بدون ستوني كه قابل مشاهده باشد؟ من عرض كردم:‌آري. فرمود: پس ستونهايي است و لكن شما آن را نمي بينيد (2) اين آيات با توجه به حديثي كه در تفسير آن وارد شده، پرده از يك حقيقت علمي برداشته كه در زمان نزول آيات بر كسي آشكار نبود،‌كه تمام كرات آسماني در هوا معلق بوده و تنها چيزي كه آنها را در جاي خود ثابت مي دارد، تعادل قوه جاذبه و دافعه است.(3)

(1)- ذاريات/7

(2)- ر. ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، مترجم سيد محمد باقر موسوي، دفتر انتشارات اسلامي، ج 16، ص 318.

(3)- ر. ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، 1371، ج10، ص110.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید