وعدالله الحسنی

image: 
منظور از «وعدالله الحسنی» که در آیات قرآن آمده، به چه معناست؟

منظور از «وعدالله الحسنی» که در آیات قرآن آمده، به چه معناست؟
تعبیر «وعدالله الحسنی» [= وعده پاداش نیک از سوی خدای سبحان] در دو آیه از قرآن کریم آمده است؛ آیه 95 سوره نساء و آیه 10 سوره حدید. توضیح عبارت «وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏» در آیه 95 سوره نساء با توجه به معنای آیه روشن می شود و آن اینکه: در جهادهایی که واجب عینی نیست، مجاهدین در راه خدا نسبت به سایر مسلمانانی که بدون عذر در جنگ شرکت نکرده اند، درجات و فضیلت بسیار زیادی دارند؛ اما از آنجا که نقطه مقابل اين دسته از مجاهدین، افرادى هستند كه جهاد براى آنها واجب عينى نبوده و يا اينكه به خاطر بيمارى و ناتوانى و علل ديگر قادر به شركت در ميدان جهاد نبوده‏ اند لذا براى اينكه پاداش نيت صالح و ايمان و ساير اعمال نيك آنها ناديده گرفته نشود، به آنها نيز وعده نيك داده و مى‏ فرمايد: خداوند به هر دو دسته (مجاهدان و غير مجاهدان) وعده نيك می دهد (وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏). البته آیه 96 نساء روشن می سازد که ميان وعده نيكى كه به اين دو دسته داده شده است فاصله بسيار است و فضیلت و اجر و وعده ی حسنای مجاهدان بسیار برتر از دیگران است اما قرآن با اين بيان (یعنی وعده نیک به هر دو دسته) نشان مى‏ دهد كه سهم هر كار نيكى در جاى خود محفوظ و فراموش نشدنى است. (1) ----------------------------------- توضیح عبارت «وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏» در آیه 10 سوره حدید مشابه توضیحی است که درباره آیه 95 سوره نساء عرض شد با این تفاوت که آن تفصیل و توضیحی که در آیه 96 نساء آمده، در ادامه آیه 10 حدید نیامده و به ذکر اجمالی «وعده حسنی» (=پاداش نیک) اکتفا شده است. در این آیه به دنبال تشویق مؤمنین به بحث انفاق ِ فی سبیل الله، بحث انفاق مالی به منظور کمک به برنامه های جهادی اسلام را ذکر می کند و می فرماید: کسانی که قبل از فتح انفاق کردند و سپس در جنگ شرکت نمودند، با کسانی که بعد از پایان جنگ انفاق نمودند، یک درجه و پاداش ندارند بلکه پاداش گروه اول بهتر و بیشتر است؛ و در ادامه برای اینکه گروه دوم از اجر و پاداش الهی نومید و محروم نباشند، می فرماید: گروه دوم نیز نزد خدای تعالی از اجر و پاداشی برخوردار خواهند بود (اما اجر و پاداش گروه اول بیشتر و عظیم تر است).

(1)- تفسير نمونه، ج‏4، ص، 76

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید