خدا کیست ؟

image: 

خدا کیست ؟ چه شکلی است ؟ ابتدا عرض شود که توقع اینکه انسان ، خدا را آنگونه که هست بشناسد ، انتظار صحیحی نیست . خداوند به عنوان موجودی بی نهایت در ظرف ذهن محدود انسان نمی گنجد . شناخت ما از خداوند از دو راه حاصل می شود 1 عقل انسان در حد توانایی خود به اصل وجود خداوند و برخی از اوصاف او پی میبرد 2 اوصافی که خداوند خود را به وسیله آن اوصاف معرفی کرده است . خدا خالق موجودات است و تمام هستی مخلوق اویند . او دارای علم ، قدرت و حیات بی نهایت است و به طور کلی خداوند واجد تمام کمالات است و از همه معایب منزه است . خداوند دارای شکل نیست . اساسا خداوند جسم ندارد تا شکل داشته باشد و وقتی جسم نداشت ، مکان خاصی هم نخواهد داشت . نکته ی اینکه جسم ندارد این است که جسم بودن محدودیت است و موجودی که مثلا در تهران هست ، همزمان نمی توان در مشهد باشد ، فلذا دارای محدودیت است و از آنجایی که خداوند دارای محدودیت نیست ، پس دارای جسم هم نیست . پس خداوند شکل و مکان ندارد (چون شکل داشتن و مکان داشتن ، لازمه جسم داشتن است) با توجه به اوصافی که خداوند داراست مانند ، علم ، رحمت ، عدم تغییر ، عدم انفعال و .... پدیده هایی مانند انرژی را نمی توان خدا دانست . خداوند اگرچه دارای قدرت مطلق است ولی این مطلب کاملا متفاوت از این است که خدا را صرفا انرژی بدانیم . خداوند دارای انرژی است نه اینکه صرفا انرژی باشد . در این مورد بحث های بسیار زیادی شکل گرفت که مقداری قابل توجهی از آنها خارج از سوال اصلی بودند و ذکر مجدد آنها ضرورتی ندارد .

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/thread29308-67.html

موضوع: