جبر و اختیار

image: 

آیا رانده شدن شیطان بایستی اتفاق می افتاد یا اگر شیطان به انسان سجده می کرد این اتفاق نمی افتاد وانسان هم از بهشت رانده نمیشد اگر بایستی این اتفاق بیفتد آیا در این مورد جبر وجود ندارد و مجازات چه موضوعی دارد.
این مسأله یکی از مواردی است که بعضاً از آن جبر را استشمام کرده اند و چنین تصور می کنند که باید این اتفاقات بدین صورت واقع می شد تا تاریخ بشریت اینگونه رقم بخورد. خیر لزومی نداشت که ابلیس، شیطنت کند و رانده شود. او می توانست خدا را اطاعت کند و همچنان در ردیف ملائک مقرب خدا باقی بماند. انسان هم لزومی نداشت که فریب بخورد و از آن باع و بهشت که در زمینی آباد بوده رانده شود. چه لزومی داشت؟ آنچه کرده اند یعنی سجده نکردن ابلیس و استکبار او و خوردن از شجره ممنوعه بر اساس اختیار خودشان بوده است و جبری در کار نبوده است. نشانه اختیار در این قضایا آن است که ابلیس برای کار خود با خدا محاجه و استدلال می کند و آدم به خاطر خطای خود عذر خواهی و توبه می کتد.

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=25747

موضوع: