مخالفت اهل سنت با عید نوروز چرا و چگونه؟

image: 

آیا این جمله درسته؟پیامبر اكرم نوروز را نام و اسم على(ع) مى داند و مى فرماید: در میان ایرانیان اسم على(ع) نوروز است.

در روایتی داریم که : روایت شده از نبى اکرم که فرمود: براى على(علیه السلام) هفده اسم است. پس ابن عباس گفت: یا رسول الله به ما خبر بده که آن اسمإ چه هستند؟ پس پیامبر فرمود: اسم او نزد عرب «على» و نزد مادرش «حیدره» و در تورات «الیا» و در انجیل «بریا» و در زبور «قریا» و نزد روم «بظرسیا» و نزد فارس «نیروز» و نزد عجم «شمیا» و نزد دیلم «فریقیا» و نزد کرور «شیعیا» و نزد زنج «حیم» و نزد حبشه «تبیر» و نزد ترک «حمیرا» و نزد ارمن «کرکر» و نزد مومنین «سحاب» و نزد کافرین «مرگ سرخ» و نزد مسلمین «وعد» و نزد منافقین «وعید» و نزد من «طاهر مطهر» است و اوست جنب خدا و نقس خدا و دست راست خداى عزوجل. بعد پیامبر به این دو آیه شریفه استشهاد کرد قول خداوند:«خداوند شما را از نفس خود بیم مى دهد» و قول خداوند: «بل دستان او بازند، هر جور که بخواهد ، انفاق مى کند». (الفضائل تألیف شاذان بن جبرئیل قمى، ص 175). برای اطمینان از صحت حدیث باید سلسله سند حدیث مورد بررسی قرار گیرد. روایت فوق از نظر دلالت مشکلی ندارد ولی از نظر سند مسند و ضعیف است و سلسله راویان آن مشخص نشده است پرسش :چرا اهل تسنن با عید نوروز مخالفند؟ پاسخ : 1.به طور قطع عيد نوروز يکي از اعياد ملي ايرانيان است و ريشه در تاريخ کهن اين سرزمين و آيين آنها قبل از اسلام داشته است. 2. اسلام پس از آمدن به ايران و مسلمان و شيعه شدن ايرانيان اين رسم همچنان باقي مانده و در آموزه هاي اسلامي نيز با آن مخالفت صريح وجود ندارد. 3. توجه به نکات مثبت نوروز ؛ که زمينه تحول, نوسازي و پاکسازي فضاي خانواده و زندگي را فراهم مي کند و باعث نوعي شادي و شادابي مي شود و بهانه اي براي صله رحم, ديدار دوستان و تحقق روابط سازنده با ايشان است. در برخى روايات، امامان معصوم از نوروز تجليل نموده اند. 4.روايات مربوط به نوروز مختلف است و اجمالا در آن تعارض و اختلاف مشاهده مي شود؛ چنانکه روايت معلي بن خنيس از امام صادق(علیه السلام) دلالت بر عظمت و شرافت اين روز و انجام برخي اعمال مانند غسل، روزه و پوشيدن لباس نو دارد، از سوي ديگر، روايت امام کاظم(علیه السلام) دلالت بر عيد نبودن آن دارد و اين که نوروز از سنت هاي فارس بوده که مورد قبول اسلام نمي باشد. جمع بين اين دو روايت مشکل است به همين جهت آراء فقها و صاحب نظران در اين زمينه متفاوت است. 5. نتیجه این که :بزرگداشت نوروز به عنوان یک عید ملّی که دارای ویژگی های خوبی از قبیل نظافت و پاکیزگی و صلهء ارحام ودید و بازدید دوستان و آشنایان است ، خوب است . اگر کسی در کارهای خوب قصد قربت داشته باشد، ثواب عطیمی دارد. امااین که عید نوروز را عید اسلامی بدانیم ، قابل قبول نیست ، چون دلیل معتبری نداریم . 6. علت مخافت مخالفت اهل سنت با نوروز: با توجه به روایاتی که بیان شده که نوروز را منتسب به امام علی (علیه السلام) می داند و یا نام ایشان در میان ایرانیان دانسته شده و ... (این روایات در کتب حدیث ذکر شده و در این مقام به صحت و عدم صحت این روایات کاری نداریم ) این گونه به نظر می رسد که چون در این گونه روایات نوروز منتسب به امام علی (علیه السلام) شده است ، آن ها به همین دلیل با نوروز مخالفت کرده اند.گرچه روایات موجود در کتب اهل سنت درمورد نوروز مختلف است (برخی روایات مخالف نوروز و برخی در موافقت با نوروز است) همچنین تمامی اهل سنت با نوروز مخالف نیستند.

لينك بحث اصلي :http://www.askquran.ir/showthread.php?p=418930#post418930

موضوع: