هزينه حرم امامان و امامزادگان

image: 

هزينه هايي خيلي زياديه كه براي ضريح امام زاده ها و حرم امامانمون استفاده ميشه آيا درسته يا اينكه اين هزينه ها را به گونه اي ديگه مثلاً نيازمندان و.... صرف بشه بهتره
1- قرن ها است که برای احترام و تجلیل از رهبران مذهبی و شخصیت ها برای قبورشان ضریح و حرم می سازند. اگر اين افراد در زمره علما و بزرگان دين به خصوص امامان معصوم و فرزندان آنان باشند ، اين اعمال مصداق تعظيم شعائر الهي و نوعی اظهار مودت و محبت است . واضح است که تكريم و تجليل نمادهاي ديني يكي از مهم ترين ابزار ترويج و تبليغ تفكرات ناب و عميق ديني به حساب مي آيد . 2- در جلب توجه و تاليف قلوب به سمت اين مكان ها و در نتيجه بهره مندي از معنويت و روحانيت موجود در اين مكان ها ، نمي توان تاثير شگرف امور ظاهري را انكار كرد .(به عبارت دیگر تمايلات بصري و حسي بشر براي رهيافت به حقيقت باطني قابل انكار نيست .) 3-نيازمندان روحي و معنوي در هر جامعه اي به مراتب بيش تر از نيازمندان مادي اند . اين گونه هزينه ها اگر به شكلي انجام شود كه موجب جلب قلوب و ايجاد انس توده ها با حرم ها و توجه به آن امام معصوم گردد و در نتيجه نياز روحي اقشار گوناگون را برطرف نمايد ، ارزشمند تر از رفع برخي نيازهاي مادي آنان است. 4-بخش اعظم طلاكاري ها و تزيينات ، توسط خود مردم از همه اقشار هدیه ، نذر، وقف یا ... مي‌شود.(نه از اموال عمومی و دولتی) 5-اسراف ، زیاده روی و ... در اینگونه امور پسندیده و تایید شده نمی باشد و ای کاش این همه هزینه هائی که خرج طلاکاری و آینه کاری و کاشی کاری (هزینه های میلیاردی که محاسبه اش خارج از بحث است) شده و میشود خرج مسائل فرهنگی و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی زائران می شد، به نظر می رسد همتی شاهانه لازم است تا این فرهنگ اسلامی شود.

موضوع: