انحصار معصومیت در 14 نفر

image: 

چرا معصومیت منحصر در 14 نفر است؟

عصمت انحصاری نیست و سایر انسان ها نیز هستند که توانسته اند و می توانند به درجاتی از عصمت برسند. این 14 نفر برگزیدگان از بین تمام معصومین جهان از آدم تا قیامت هستند که عهده دار عهد الهی یعنی امامت بشر و خلافت الهی هستند. در خصوص اينكه معصومين توان گناه و معصيت ندارند بايد گفت که اینطور نیست و همه انسان ها توان گناه دارند اما پرهیز از گناه و تقوی انسان های با اراده را به مقام عصمت می رساند. و در مورد اين سوال كه معصومین خود برای عصمت تلاشی نکرده اند با استناد به ايات عرض ميكنيم كه چنین نیست و هر مقامی و هر چیزی با تلاش و لیاقت به دست می آید و دوستان نمونه ها و دلایلی را از دعای ندبه و غیره ارائه دادند. مسأله دیگر در باره ویژگی هایی است که قبل از تولد یا قبل از بلوغ برای معصومین حاصل می شود و نشان می دهد که معصمین از قبل برگزیده شده بودند و به قول معروف تافته جدا بافته بودند. یعنی اگر مراتب و مقامات معصومین به خاطر تلاش خودشان است چرا قبل از اینکه تلاشی کرده باشند به آن دست یافته اند؟؟ پاسخ اين است كه خداوند از قبل میزان شایستگی و لیاقت هرکس را می داند، برای همین افراد برگزیده را از قبل مشخص می کند تا مردم گمراه نشوند و سراغ دیگران نروند. آنگاه در طول زندگی آن ها را با اقسام ابتلاها می آزماید تا حجت بر همه تمام شود و کسی در انتخاب خدا تردید نکند. همچنين در مورد تفاوت عمر افراد و سایر تفاوت ها خداوند در حساب همه مسایل را در نظر می گیرد و به کسی ظلم نمی کند. در باره تأثیر علم خدا بر اعمال و انتخاب انسان ها هم بايد گفت كه این علم نیست که در معلوم تأثیر دارد بلکه معلوم بر علم تأثیر دارد چه علم مقدم باشد و چه مؤخر.

موضوع: