کتاب تفسیر از ائمه(ع)

image: 

چرا هیچ یک از ائمه (علیهم السلام) تفسیر قرآن ننوشته اند؟
در این زمینه چند نکته عرض می شود: 1. پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به دستور خلیف دوم، تا حدود صد سال، نشر حدیث و نقل روایت، ممنوع بود و متخلفین به شدت مجازات می شدند. 2. اهلبیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در همه دوران ها ـ به غیر از دوران امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) ـ در تنگنا و محدودیت خاصی بودند. اگر حکومت ها این همه جنگ و مبارزه و زندان و ... بر ایشان تحمیل نمی کردند معارف بیشتری از ایشان نشر پیدا می کرد و شبهات بیشتری روشن و پاسخدهی می شد. 3. با این حال روایات تفسیری زیادی از این بزرگواران موجود است که شیعه و سنی آن ها را نقل کرده است. در این خصوص کتب خاصی به همین روایات تفسیری پرداخته اند که از جمله آن ها می توان از تفاسیر روایی شیعی به: "تفسیر عیاشی"؛ "تفسیر قمی"؛ "البرهان فی تفسیر القرآن"؛ "نورالثقلین"؛ "الصافی فی تفسیر القرآن"؛ "کنزالدقائق و بحرالغرائب"؛ و ....؛ و از تفاسیر روایی اهل سنت به: "الجامع البیان فی تفسیرالقرآن"؛ "الدرالمنثور فی التفسیر بالماثور"؛ "تفسیر القرآن العظیم"، ابن کثیر؛ "المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز"؛ "الکشف و البیان عن تفسیر القرآن"؛ و ..... اشاره نمود. 4. علاوه بر این ها روایات تفسیری متفرقه ای هم در کتب دیگر موجود است که اگر آن ها هم جمع آوری و یکجا به صورت کتاب در بیاید چندین مجلد خواهد شد. بنا بر این، اگر چه امکان و فرصت تدوین کتب تفسیری برای اهلبیت فراهم نبوده ولی آن بزرگواران با همه سختی ها و محدودیت هایی که بر ایشان تحمیل می شده، از طرق مختلف، معارف الهی را ترویج و آموزش داده اند که بسیاری از آن ها هم به ما رسیده و اکنون موجود است.

http://http://www.askquran.ir/thread33134.html#post569097

موضوع: