چادر و تعصب

image: 

آیا این درست است که بگوییم اگر چادرت را برداری همه ی دینت از دست رفته؟ آیا باید نسبت به چادر اینقدر تعصب داشت؟ بنده را در برتر بودن چادر توجیه کنید. و این که آیا می توان از روی تقیه برای تاثیرگذاری روی افکار یک جمع، از چادر دست کشید؟

چادر لباس شهرت محسوب نميشود از این جهت پوشش چادر مانع از ارتباط گیری و تاثیرگذاری نیست، و البته پوشش زن مسلمان واجب است دربرابر نامحرم کامل باشد حتی اگر چادر نباشد. همچنین باید توجه بفرمایید تقیه در جایی است که با مخفی کردن یک اعتقاد و یا رفتار، آفت و ضرری را از دین، یا خود، و یا دیگران دفع کنیم(1) یعنی اگر بر فرض در جایی پوشیدن چادر منجر به این میشود که جان انسان یا دیگران به خطر بیفتد یا ضرر قابل توجهی داشته باشد بله اینجا بحث تقیه مطرح میشود. اما در هر صورت اینکه ما بگوییم هر کسی چادر به سر ندارد دین ندارد یا دینش از دست رفته، یا اینکه با انسان های مانتویی که بدنشان کاملا پوشیده است مثل انسان های بی دین برخورد کنیم، و رفتارها و گفتارهایی مانند آن هیچ توجیه شرعی ندارد و کج سلیقگی های شخصی است. شما در انتخاب مسیرتان خودتان باشید، نه اجازه بدهید چنین حرف هایی از سوی انسان های طرفدار حجاب شما را به لج بازی بیندازد، و نه اجازه بدهید حرف های مخالفین حجاب شما را به تردید اندازد، خودتان باشید. اما در مورد تعصب بر روی چادر باید عرض کنم تعصب یک بار معنایی منفی دارد، یعنی پافشاری بر امری که هیچ توجیه منطقی ای ندارد، لذا روی هیچ چیزی نباید تعصب داشت، حتی روی دین! تعصب موجب می شود انسان هرگز حق را ندیده و نپذیرد. آنچه بهتر است به کار برده شود تعبیر «غیرت» است، غیرت چیزی است که مبنا دارد، یعنی شما با دلیل یک چیزی را پذیرفته اید حالا روی آن غیرت دارید، مثلا غیرت دینی! یا غیرت روی چادر! یا حتی غیرت روی حجاب چه چادر چه مانتوی پوشیده؛ به تعبیری دفاع شما از آنها دفاعی مستدل است، نه بی دلیل مثل تعصب! سخن بنده در مورد برتر بودن چادر، یک سخن کاملا عقلی و بر پایه تفکر و منطق است. وقتی ما برای یک کار یا رفتار حکمت و هدف تعیین کردیم طبیعتا حکمت آن هرچه شدیدتر باشد بهتر است، مثلا حکمت غذا خوردن اگر مزه و فائده باشد، هرچه خوش مزه تر و پر فائده تر باشد بهتر است. حکمت و هدف از کار اگر درآمد باشد، هر چه درآمد آن بیشتر باشد آن کار بهتر است. حکمت و هدف از ورزش و تغذیه سلامتی است، پس هر نوع تغذیه و هر نوع ورزشی که بیشتر موجب سلامتی شود بهتر است. بستگی دارد ما چه چیزی را به عنوان حکمت و هدف فلان رفتار انتخاب کنیم. حال به سراغ حجاب می آییم؛ فلسفه حجاب چیست؟ پوشش؛ ما از حجاب دنبال پوشیده شدن هستیم، خب در این صورت طبیعتا هر پوششی که بیشتر این هدف را تحقق می بخشد بهتر است. وقتی فلسفه و حکمت حجاب پوشش باشد، طبیعتا آن حجاب هر چه پوشیده تر باشد حجاب تر است. حداقلی که اسلام برای پوشش تعیین کرده این است که تمام بدن به جز دستها تا مچ و گردی صورت باید پوشیده باشند و این پوشش تنگ و بدن نما هم نباشد، کسی که این مقدار پوشش داشته باشد حداقل حجاب اسلامی را رعایت کرده است و نمی توان او را بی دین و از دین بیرون رفته تلقی کرد! حتی کار حرامی هم مرتکب نشده است. اما از اینجا به بعد هرچه پوشیده تر باشد کمال حجاب است، اگر انسان پوششی دارد که ذره ای برآمدگی های بدن را نشان نمی دهد، کاملا یکنواخت است، و به جای پوشیده شدن روی بدن(مانتو)، روی تمام بدن کشیده می شود(چادر) طبیعتا نسبت به هدف حجاب(پوشش) که می سنجیم آن را ترجیح خواهیم داد. مانتو اگرچه پوشیده است اما بالاخره نمی تواند حجم بدن را کاملا یکنواخت بسازد، بله اگر مانتو به گونه ای دوخته شود که مانند چادر بدن انسان را از بالا به پایین یکنواخت بسازد و حجم بدن را نشان ندهد طبیعتا آن هم به عنوان حجاب برتر خواهد بود چون ما که روی اسم چادر تعصب نداریم، اسمش هرچه می خواهد باشد فقط پوشش کامل باشد.

پی نوشت:

1. خرازی، محسن، بدایة المعارف الالهیة، مؤسسة النشر الإسلامي‏، قم، چاپ چهارم، 1417ق، ج2، ص179و 181.

http://http://www.askquran.ir/showthread.php?t=59075&p=876569&viewfull=1#post87

موضوع: