پوشش و حرص انسان

image: 
 آيا اين كار عاملي براي حريص شدن بيشتر انها نسبت به امر بي حجابي نمي شود ؟

از حضرت علي (ع) نقل شده است كه فرمودند الانسان حريص بما منع ، يعني انسان نسبت به آنچه از آن منع شود حريص مي شود ، پس چرا نسبت به پوشش مطلوب مردم مانع ايجاد مي شود آيا اين كار عاملي براي حريص شدن بيشتر انها نسبت به امر بي حجابي نمي شود ؟ در خصوص استدلال شما بايد اين نكته را متذكر شد كه اين استدلال در مورد آزادي جنسي نيز مطرح شده زيرايكي از استدلالهايي كه موافقان آزادي جنسي مطرح ميكنند اين است كه هر چه جلوي اميال جنسي گرفته شود شعله ور تر ميگردد ، آزادي و ارضاء غريزه جنسي بهترين راه مهار سركشي آن است . اما واقعيت اين است كه غرايز و اميال انساني – هر چه باشد - نه بايد سركوب شوند و نه بايد مطلق و بي عنان رها شوند بلكه بايد از راه درست و صحيح ارضا شوند . از طرفي قاعده الانسان حريص بمامنع ، در تبيين اين مساله است كه نفس انساني در خصوص چيزي حريص است كه هم از او منع شود و هم دائما در جلوي چشم و در دسترسش قرار دهند(1) اما او را از دست يابي به آن بازدارند اماچه در خصوص حجاب و چه در خصوص مسائل جنسي راهكار اسلام اينگونه نيست يعني استدلال بر پايه اين مساله استوار نيست كه هيچ چيز از انسان منع نشود و تمايلاتش رها و بي عنان باشد تا نسبت به برخي امور حريص نگردد زيرا اگر اينگونه بود گناهاني مثل دزدي و سرقت و ... اساس بي معنا بود و اصلا گناه محسوب نمي شد بلكه بايد دست درازي با مال و ناموس ديگران آزاد مي بود تا انسانها نسبت به اين امور حريص نگردند اما اينطور نيست حتي در ممالك و يا در ميان افرادي كه چنين استدلالي دارند دزدي جرم است ، هتك نواميس قابل پذيرش نيست، بنابراين نميتوان نفس انساني را با تمايلات بسيار و بي نهايتي كه دارد – و قطعا اين تمايلات در مرحله ارضا با منافع ديگران در تضاد قرار خواهد گرفت – آزاد و رها و بي عنان نمود تا حريص نگردد بلكه اميال انساني دو بعد دارند ، بعدي جسماني و بعدي روحي اند ، بعد جسماني شايد با يكي دو بار ارضا شدن ، آتش تمايلش سرد گردد اما روح انساني اينگونه نيست مانند آتشي ميماند كه هرچه به او هيزم و خوراك برسد خاموش و سرد نميشود بلكه شعله ور تر ميگردد (2)و در كوتاه مدتي چنان وسيع و بزرگ ميشود كه ديگر قادر به كنترل آن نخواهيد بود ديگر يك تكه هيزم كوچك آنرا تامين و ارضا نميكند بلكه ساختمانها و جنگلها و ... را بكام خود فرو ميبردو همه جا را ويران مينمايد ، نفس انساني نيز در برخورد مطلق العنان با تمايلات و خواسته هايش همينگونه است ، ديگر جنس مخالف تمايل جنسي او را از ميان نميبرد به همجنس و حيوانات و رباطها و ... متمايل ميشود و از تعادل انساني خارج ميگردد .

(1)- ر. ك :مساله حجاب ،استاد مطهري ، ص 120

(2)- ر. ك ، همان ، ص 117

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: