نفس با روح چه تفاوتي دارد ؟

image: 

فس چيست و چه تفاوتي با روح دارد ؟ آيا هردوي اين کلمات بارمعنايي يکسان دارند ؟
منظور از "نفس" همان شخصیت وجودی هر انسان است. اما روح معانی متعدد دارد از جمله اینکه نام یکی از مخلوقات مکرم و والامقام خداوند متعال است که در شب قدر همراه فرشتگان نازل می شود. بعضی شواهد و قرائن نشان می دهد که روح همان حضرت جبرئیل علیه السلام است و بعضی از روایات این معنا را انکار می کند. معنای دیگر آن بعد معنوی انسان و سایر اشیاء است. و معنای سوم همان جان انسان و هر جانداری است که این معنا شایعتر است و شواهد روایی بسیار دارد.

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/showthread.php?t=25273&page=5

موضوع: