منجى در آيين هندو

image: 
منجى در آيين هندو كيست ؟

منجى در آيين هندو كيست ؟
در مورد منجي در ايين هندو سخناني وجود دارد كه نشان از وجود منجي براي اين آيين مي باشد و ظهور خواهد كرد. در كتاب "ماللهند" از كتاب‏هاي مقدس هندوها آمده است: "در اواخر دوره چهارم اهل زمين به فساد كشيده شده واكثر آنها كافر مي‏شوند آنان معصيت‏هاي بزرگ را انجام داده وحاكم آنها افراد پست خواهد بود. مردم در آن روز به گرگ‏ها شبيه‏اند كه همديگر را مي‏درند وغارت مي‏كنند. كاهنان ومردان دين فاسد مي‏شوند وحقّ با دزدان مي‏شود وافراد باتقوا وزاهد را تحقير مي‏كنند... در آن زمان "برهمن‏كلا" يعني مردي شجاع ودين‏دار ظهور مي‏كند وزمين را با شمشير برنده‏اش از مفسدين وپليدي‏ها پاك كرده وافراد پاك وطاهر را حفظ خواهد نمود".(ماللهند، ص 321.) در كتاب "شاكموني" آمده است: "حكومت ودولت جهاني به دست مردي از ذرّيه سيّد خلايق عالميان "كشن" بزرگ ختم خواهد شد، او كسي است كه بر كوه‏هاي شرق وغرب عالم حكومت خواهد كرد... وتمام اديان الهي، يك دين خواهد شد، او كه اسمش قائم وعارف باللَّه است، دين خدا را احيا خواهد نمود".(بشارت العهدين، ص 242 ؛ بشارة الظهور، ص 17.) ودر كتاب "وشن جوك" از كتاب‏هاي هندوها آمده است: "ودر آخرالزمان زمين به دست مردي خواهد افتاد كه خداوند متعال را دوست دارد واو از خواص بندگان خداست. نام او "فرخنده وخجسته" است. (همان، ص 272 ؛ بشارة الظهور، ص 18.) ودر كتاب "باسك" از كتاب‏هاي هندوها آمده است: "دوره آخرالزمان به حكومت حاكم عادلي ختم خواهد شد كه رهبر ملائكه وجنّ وانس است. حق با اوست . او بر دريا وخشكي وكوه‏ها سيطره پيدا مي‏كند واز آنچه در آسمان‏ها وزمين است خبر مي‏دهد وكسي بزرگ‏تر از او متولد نشده است".(بشارة الظهور، ص 18.) در كتاب "أوپانيشاد" آمده است: "اين مظهر (ويشنو) در آخرالزمان ظهور مي‏كند در حالي كه بر اسبي سفيد سوار وبه دست او شمشيري برهنه است، وبه ماننده ستاره دنباله‏دار مي‏درخشد وهمه افراد پست را به هلاكت مي‏رساند وزندگي نويني را برپا كرده وطهارت وپاكي را بر مي‏گرداند".(اوپانيشاد، ص 737.)

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: