ملاقات حضرت موسی وخضر

image: 

پرسش:

محل ملاقات حضرت موسی با حضرت خضر کجاست؟

پاسخ:

در آیه ۶۰ سوره مبارکه کهف حضرت موسی از محل ملاقات خود با عبد صالح(حضرت خضر) به"مجمع البحرین" یاد می‌نماید:
« وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّی أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَینِ أَوْ أَمْضی حُقُبًا»؛و [یاد کن] هنگامی را که موسی به جوان [همراه] خود گفت دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم هر چند سالها سیر کنم.

تفسیر نمونه سه احتمالی که درباره "مجمع البحرین" داده شده را بیان نموده است:
«مجمع البحرین به معنی محل پیوند دو دریا است، در اینکه اشاره به کدام دو دریا است میان مفسران گفتگو است، و روی هم رفته سه عقیده معروف در اینجا وجود دارد.

۱ - منظور محل اتصال خلیج عقبه با خلیج سوئز است (میدانیم دریای احمر در شمال دو پیشرفتگی: یکی به سوی شمال شرقی، و دیگری به سوی شمال غربی دارد که اولی خلیج عقبه را تشکیل می‌دهد، و دومی خلیج سوئز را؛ و این دو خلیج در قسمت جنوبی به هم می‌پیوندند، و به دریای احمر متصل می‌شوند.
۲ - منظور محل پیوند اقیانوس هند با دریای احمر است که در بغاز باب المندب به هم می‌پیوندند.
۳ - محل پیوستگی دریای مدیترانه (که نام دیگرش دریای روم و بحر ابیض است) با اقیانوس اطلس یعنی همان محل تنگه جبل الطارق که نزدیک شهر طنجه است.

ولی تفسیر سوم بسیار بعید به نظر میرسد، زیرا فاصله میان زندگی موسی با جبل الطارق آنقدر زیاد است که از طریق عادی آن زمان رفتن موسی به آنجا شاید ماهها طول می‌کشید.
احتمال دوم هر چند فاصله کمتری را دربرمیگیرد ولی آنهم در حد خود زیاد است زیرا از شام تا جنوب یمن فاصله نسبتا زیادی وجود دارد.
اما احتمال اول که نزدیکتر فاصله را به محل زندگی موسی دارد (از شام تا خلیج عقبه راه زیادی نیست) از همه تفاسیر نزدیکتر به نظر میرسد،
چرا که از آیات فوق نیز اجمالا استفاده می‌شود موسی راه زیادی را طی نکرده هر چند آماده بود برای رسیدن به این مقصود به همه جا سفر کند»(۱)

پی نوشت:
۱. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران،‌دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۷۴ش، ج۱۲، ص۵۲۳