مقدسات و اعتقادات

image: 

تعریف مقدسات و اعتقادات چیست ؟ آیا می توان به عقائد دیگران توهین کرد ؟
مقدسات به مجموع اعتقادات و اموری که در دین دارای احترام و جایگاه ویژه ای هستند، اطلاق می شود . گاهی این مقدسات همان طور که گفته شد اعتقادات است ، گاهی شخصیت های خاصی هستند و گاهی اماکن یا زمان های خاصی . نکته ای که در این بین حایز اهمیت خاصی است اینکه ، باید بین نقد و توهین تفاوت اساسی قائل شد . آنچه حق مسلم هرکسی است اینکه به بررسی آموزه های هر دینی بپردازد و اگر دچار تناقض بودند ، نقد خود را مطرح کند . تا بدینجا بحث علمی است و بسیار مطلوب ولی مرحله ی بعدی که وارد توهین و تمسخر می شود ، اخلاقا صحیح نیست و هرچند به نظر ما اعتقادات گروهی اصلا عقلانی نباشد ولی این بهانه ای برای توهین آنها نمی شود . به طور کلی در سراسر جهان آنقدر اندیشه ها و رسوم و ادیان مختلفی وجود دارد که اگر قرار باشد هر گروهی دیگری را تمسخر کند ، (علاوه بر اینکه این کار غیر اخلاقی است ) موجب بر هم خوردن نظم جهانی می شود . ما اگر واقعا دغدغه حقیقت داریم ، راه رسیدن به آن و فراگیر کردن آن ، نه تمسخر کردن بلکه نقد علمی و منطقی است . و اگر از نظر ما گروهی به خرافات گراییده اند ، راهش روشنگری است نه تمسخر .

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/thread29546.html

موضوع: