مدد رسانی حضرت عيسي همانند امام زمان (عج)

image: 

آيا حضرت عيسي كه زنده است همانند امام زمان (عج) به مسيحيان مددرساني مي‌كند؟ لطفاً تفاوت اين دو بزرگوار را با هم و با حضرت خضر كه زنده است، بيان فرماييد؟
بله حضرت عیسی(ع)زنده می باشد وبه آسمان صعود کرده است. در چند آیه از سوره های مختلف قرآن داستان صعود حضرت عیسی (ع) به آسمان آمده است. خداوند در آیه 55 از سوره آل عمران چنین می فرماید: ( زمانیکه خداوند به عیسی فرمود: من تو را بر می گیرم و به سوی خود بالا می برم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می سازم…) و در آیات 156 تا 158 سوره نساء در توبیخ یهود می فرماید:(و بخاطر کفرشان، تهمت بزرگی که بر مریم زدند و گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم در حالیکه نه او را کشتند و نه بدار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد (قتل) او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعاً او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است). روایات زیادی نیز از طریق اهل سنت(صحیح بخاری و مسلم و بیهقی...) و شیعه رسیده است مبنی بر اینکه: حضرت عیسی (ع) در وقت ظهور حضرت مهدی (عج) از آسمان به زمین نزول می کند، و نیز روایات زیادی داریم که حضرت عیسی الان زنده و در آسمان است، از جمله در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام و در عیون اخبار الرضا از امام الرضا علیه السلام. از حضرت رضا(ع) نقل شده عیسی(ع) زنده از زمین به سوی آسمان برده شد و در بین آسمان و زمین روحش قبض شد و چون او را به آسمان بالا بردند روحش را به او برگرداندند؛ چنا‏ن‏که خداوند فرمود: «إذ قال الله یا عیسی إنّی متوفّیک و رافعک إلیّ و مطهّرک»، «و کنت علیهم شهیداً ما دمتُ فیهم فلمّا توفّیتنی کنتَ أنتَ الرْقیب علیهم و أنت علی کل شیءٍ شهید» (المیزان،علامه طباطبایی،ج3، ص 252 و تفسیر نمونه ، ج 21 ص 100) اما در مورد اینکه آيا حضرت مسيح، مسيحيان را در موقع گرفتاري كمك و ياري خواهد كرد يا خير؟ هر چند به دليل روشن در اين باره دست نيافته‌ايم، امّا از باب توسل به انبياء الهي براي رفع گرفتاري‌ها و آمرزش گناهان و از باب اين كه خداوند فياض مطلق و حضرت مسيح واسطة فيض بوده است، مي‌گوييم كه مسيحيان اگر جاهل قاصر باشند كه روشن شدن حقايق برايش ممكن نيست، چنين اشخاصي را حضرت مسيح ياري خواهد كرد. امّا اگر جاهل مقصر باشند كه روشن شدن حقايق برايش از طريقي ممكن است ولي براي دست يافتن به آن كوتاهي مي‌كند، حضرت آنان را ياري نخواهد كرد. اكنون كه روشن شد حضرت مسيح حيّ و زنده است پيروان خويش را اگر جاهل و قاصر باشد ياري مي‌كند، به جواب بخش دوم پرسش مي‌پردازيم و مي‌گوئيم كه تفاوت عيسي بن مريم ـ عليه السّلام ـ با خضر نبي ـ عليه السّلام ـ و امام زمان (عج) در اين است كه حضرت مسيح رسول و نبي مي‌باشد امّا حضرت خضر فقط نبي است نه رسول. امام زمان نه نبي است و نه رسول بلكه امام معصوم است. فرق بين نبي و رسول اين است كه نبي از «نبأ» به معني خبر مشتق شده و به كسي گفته مي‌شود كه از جهان بالا خواه از طريق رؤيا و يا از طريق ديگر وحي دريافت كند. البته نبي هر انساني گزارشگر و خبرگيري نيست بلكه گزارشگر اخبار مهم سماوي است كه از جانب خدا به او ابلاغ مي‌گردد و خضر نبي نيز چنين است. رسول از رسالت مشتق گرديده است (رسول كه ارتباط با وحي تشريعي دارد) انسان آگاه و مطلع از اخبار سماوي است كه مأمور است آن چه را دريافت كرده ابلاغ نمايد و جامه عمل بپوشاند. مانند حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ كه هم اخبار مهم سماوي را دريافت مي‌كرده و هم مأمور به تبليغ آن بوده است.[آيت الله سبحاني، منشور جاويد، (نشر مؤسسه امام صادق ـ عليه السّلام ـ، پاييز 1370، چ نمونه، قم)، ج 10، ص 266 ـ 267.] بنابراين نبي كسي است كه اخبار مهم سماوي را دريافت مي‌كند و مأموري به تبليغ آن نيست. رسول با اين كه اخبار غيب را دريافت مي‌كند مأمور به تبليغ آن نيز مي‌باشد. امام زمان چنان كه بيان شد نه نبي است و نه رسول بلكه امام معصوم و از جانشينان رسول خاتم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. تفاوت ديگر اين است كه حضرت عيسي بن مريم ـ عليه السّلام ـ را خداوند در آسمان برده است كه در هنگام ظهور امام زمان (عج) به زمين فرود مي‌آيد و پشت سر حضرت نماز مي‌خواند. حضرت خضر نبي ـ عليه السّلام ـ و امام زمان (عج) فعلاً در زمين و در ميان مردم به سر مي‌برند و در موقع گرفتاري ياري مي‌كنند ولي از ديدگان مردم غايب هستند.

لينك بحث اصلي : http://www.askquran.ir/thread26959.html

موضوع: