ماه رمضان

image: 

چرا به ماه رمضان، «رمضان» گفته شده؟
برای پاسخ این پرسش باید دید واژه رمضان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به چه معنی است. واژه رمضان از ماده «رَمَض»است و «رَمَض» به معنای شدت تابش خورشید بر ریگ و مانند آن است.1 «ارض رمضا» به زمین تاخته از گرمی آفتاب گفته می شود. امیرمؤمنان علی(ع) فرمود:« افرأیتم جزع احدکم من الشوکة تعبه و الرمضاء تحترقه ...؛ آیا شما ضعف و بی تابی خود را هنگامی که خار به پایتان می رود، یا موقعی که پایتان بر اثر راه رفتن بر زمین تفتیده«رمضاء» می سوزد دیده اید؟ پس چگونه خواهید بود آن زمان که میان دو طبقه از آتش قرار گیرید».2 گفته شده رمضان از نام های خداوند است.3 رمضان در اصطلاح نام نهمین ماه از ماه های قمری است و تنها ماهی است که نامش در قرآن آمده است. قرآن می فرماید:« شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن».4 در علت نام گذاری این ماه به رمضان گفته اند: چون موقع نام گذاری این ماه، مصادف بوده با شدت گرما، این ماه به «رمضان» موسوم شد. 5 رسول خدا فرمود:« رمضان، ماه گناه سوزی است و خداوند در این ماه گناهان بندگانش را می سوزاند و می بخشد، بدین جهت این ماه، رمضان نامیده شده است».6

پی نوشت:

1- مجمع البحرین/ج2/ص 223، واژه رمض

2- بحار الانوار/ج8/ص306

3- مفردات راغب/ واژه رمض

4- بقره/185

5- مجمع البحرین/ ج2/ص 223، واژه رمض

6- مستدرک الوسائل/ ج7/ ص 487 و 546

لينك بحث اصلي :http://http://www.askquran.ir/thread23271.html

موضوع: