لزوم عصمت پیامبران

image: 
آیا هدف بعثت انبیاء بدون عصمت محقق می شود؟

آیا هدف بعثت انبیاء بدون عصمت محقق می شود؟ هدف از ارسال رسل، دعوت انسان ها به کمال می باشد. ددر این مسیر خدای تبارک و تعالی انبیائی را با دستوراتی فرستاده و به انسان ها فرمان اطاعت محض از آنها را داده است. با این توصیف اگر انبیاء معصوم نباشند، نقض غرض الهی پش می آید؛ چرا که غرض از ارسال رسل، دعوت به سوی کمال بوده و در صورت معصوم نبودن انبیاء، امکان دارد که عده ای توسط اشتباه پیامبر، گمراه شوند. از طرفی اجتماع نقیضین پیش خواهد آمد؛ بدین صورت که از طرفی خدا ما را دستور به تبعیت محض از پیامبران کرده است و از طرفی نهی از گناه و ضلالت نموده است، حال اگر پیامبر معصوم نباشد و بتواند گناه کند، از یک طرف امر به گناه داریم (به خاطر تبعیت محض از پیامبر) و از طرف دیگر نهی از گناه داریم.(1)

_____________

(1) ر.ک: کشف المراد، علامه حلی، بخش عصمت انبیاء. برای مطالعه بیشتر به شرح کتاب «کشف المراد» به نام «ایضاح المراد» تالیف استاد ربانی گلپایگانی مراجعه شود.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: