غذا دادن به حیوانات

image: 

پرسش :

آیا غذا دادن به حیوانات و کمک به آنها ثواب دارد؟

 

 پاسخ :

در اسلام نسبت به رفتار همراه با مهربانی و ترحم با حیوانات سفارش شده است. در هیچ دینی به اندازه دین اسلام توجه به حق و حقوق موجودات زنده و پرهیز از آزار و اذیت حیوانات نشده است به همین خاطر ثواب نگهداری حیوانات بسیار مورد تاکید دین اسلام است.

همه موجودات زنده دارای احترام و حرمت هستند. وجود آنها برای طبیعت لازم است و زندگی انسان نیز متأثر از بعضی از آنان است. در خصوص نحوه برخورد با حیوانات و حفظ حقوق آنها سفارشات زیادی در دین اسلام داریم.

اسلام به نگهداری حیوانات توصیه کرده است، مگر در مواردی که نگهداری از آنها به زیان انسان باشد. نگهداری حیوانات می‌تواند فواید مادی و معنوی برای ما داشته باشد.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به ثواب نگهداری حیوانات علی‌الخصوص حیواناتی مانند بز، گوسفند، مرغ، خروس تاکید کرده است.

روایت است که اگر مومنی در خانه خود بز داشته باشد، برکت وارد خانه و سفره وی می‌شود.(1)

البته هر چه اخلاص در این عمل بیشتر باشد ثواب آن نیز افزون خواهد بود.

 

پی نوشت:

1-کلینی، کافی، ج ‏6، ص 299

موضوع: